1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Evaluation of Usefulness of the Designed Laboratory Photobioreactor for Microalgae Cultivation in Controlled Conditions

Published Online: 18 Jun 2016
Page range: 13 - 22
Received: 01 Jul 2015
Accepted: 01 Nov 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The objective of the paper was to analyse the use of the designed photobioreactor for freshwater microalgae cultivation in the controlled laboratory conditions. The work covered the design and construction of photobioreactors (PBR) and setting up comparative cultivations of freshwater microalgae chlorelli vulgaris along with determination of the biomass growth intensity for a varied amount of supplied culture medium. It was found out that the constructed PBR may be used for microalgae cultivation in the controlled conditions. The impact of the culture medium amount on the growth of chlorelli vulgaris was proved. As a result of the increase of culture medium concentration to 30.1-120.4 ml·l−1 of water, dry mass in photobioreactorsincreased respectively from 1.33 g·dm−3 to 4.68 g·dm−3.

Keywords

Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae.Biotechnology Advances, 25, 294-306.Search in Google Scholar

Chojnacka, K., Górecki, H., Zielińska A., Michalak I. (2009). Technologia wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg. Przemysł Chemiczny, 88, 634-639.Search in Google Scholar

Hehlmann, J., Merta, H., Jodkowski, M. (2011). Stereomechanika w budowie aparatów i urządzeń procesowych w: Aparatura procesów chemicznych, biochemicznych i ochrony środowiska tom II, Gliwice, Obtained from: http://www.chemiabioorganiczna.polsl.pl/studenci/materialystudenci/stereomechanika.pdf.Search in Google Scholar

Li, Y., Horsman, M., Wu, N., Lan, C.Q., Dubois-Calero, N. (2008). Biofuels from microalgae. Biotechnol Progress, 24(4), 815-20.Search in Google Scholar

Maliga, G., Składzień, J., Szymków, J. (2010). Sekwestracja ditlenku węgla przez mikroalgi. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49, 46-47.Search in Google Scholar

Mata, T., Martins, A., Caetano, N. (2010). Microalgae for Biodiesel production and other applications. A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 217-232.Search in Google Scholar

Michalak, I., Chojnacka, K. (2010). Koncepcja technologii wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich. Przemysł Chemiczny, 89, 486-489.Search in Google Scholar

Renwei, Q., Yong, F. (2010). The direct pyrolysis and catalytic pyrolysis of Nannochloropsissp. residue for renewable bio-oils. Bioresource Technology, 101, 4593-459.Search in Google Scholar

Schlegel, H. G. (2003). Mikrobiologia ogólna. PWN. Warszawa, ISBN 8301139994.Search in Google Scholar

Schroeder, G., Messyasz, B., Łęska, B., Fabrowska, J., Pikosz, M., Rybak, A. (2013). Biomasa alg słodkowodnych surowcem dla przemysłu i rolnictwa. Przemysł Chemiczny, 92(7), 1380.Search in Google Scholar

Shaikh, A., Razzak, Mohammad, M., Hossain Rahima, A., Lucky Amarjeet, S. Bassi, Hugo de Lasa. (2013). Integrated CO2 capture, wastewater treatment and biofuel production by microalgae culturing-A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 622-653.Search in Google Scholar

Spolaore, P., Joannis, C., Duran, E., Isambert, A. (2006). Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 101, 87-96.Search in Google Scholar

Tuhy, Ł., Witkowska, Z., Agnieszka Saeid, A., Chojnacka, K. (2012). Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków. Przemysł Chemiczny, 91(5), 1031-1034.Search in Google Scholar

Wądrzyk, M., Jakóbiec, J. (2011). Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa. Actaagrophysica, 17(2), 405-419.Search in Google Scholar

Wu, X., Merchuk, J.C. (2002). Simulation of algae growth in a bench-scale bubble column reactor, Biotechnology and bioengineering, 80(2), 156-168.Search in Google Scholar

Zabochnicka-Świątek, M., Bień, J., Ligienza, A. (2011). Wykorzystanie biomasy mikroalg do produkcji biopaliw płynnych. Referat. Konferencja “Debata o przyszłości energetyki” Wysowa Zdrój.Search in Google Scholar

Zielińska, A., Michalak, I., Chojnacka, K. (2007). Zastosowanie alg w oczyszczaniu ścieków i żywieniu zwierząt. Chemik, 11, 534-543.Search in Google Scholar

Research and paper funded from the Statute Activity 3600/Faculty of Production and Power Energy Engineering/2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo