1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Physical Properties of Seeds of the Selected Oil Plants

Published Online: 18 Jun 2016
Page range: 69 - 77
Received: 01 Sep 2015
Accepted: 01 Nov 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper examines the selected physical properties of seeds of 8 plants used in agri-food processing industry. These are: winter rapeseed (Brassica napus L.) Adriana cultivar, sesame (Sesamumindicum L.), common flax (Linum usitatissimum L.) Luna cultivar, husked sunflower (Helianthus L.) (country of origin – Bulgaria), hemp (Cannabis sativa L.) Benikocultivar, blue poppy (Papaver somniferum L.) Major cultivar, garden cress (Lepidium sativum L.), black caraway (Nigella Sativa L.). In the research material we determined the following: mass of thousand seeds (MTS), piling angle and angle of repose, tap and bulk density and compressive resistance of single seeds. Some seeds from the selected plant species differed with shape and size. Thus, the results determining the physical properties were varied.

Keywords

Budzyński, W., Zając, T. (Red.). (2010). Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Praca zbiorowa. PWRiL, Poznań. ISBN 978-83-09-99033-8.Search in Google Scholar

Grochowicz, J., Laskowski, J. (1983). Analiza metod określania fizycznych właściwości surowców i mieszanek paszowych. Biuletyn Informacyjny Przemysłu Paszowego, 3-4, 1-12.Search in Google Scholar

Grochowicz, J., Laskowski, J. (1987). Metody oznaczania fizycznych właściwości surowców i mieszanek paszowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 321, 83-90.Search in Google Scholar

Jasińska, Z., Kotecki, A. (red.) (1999). Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa. Tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 8387866164Search in Google Scholar

Kapusta, F. (2001). Przemiany bazy surowcowej przemysłu olejarskiego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 917, Technologia 8, 33-40.Search in Google Scholar

Kapusta, F. (2011). Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 204, Nauki Inżynierskie i Technologie, 3, 120-123.Search in Google Scholar

Kapusta, F. (2012). Znaczenie roślin oleistych dla człowieka, rolnictwa i kraju. Wieś Jutra, 5-6, 166-167.Search in Google Scholar

Konopka, S., Jeliński, T., Sadowska, J., Błaszczak, W., Fornal, J., Rybiński. (2009). Podstawowe właściwości fizyczne nasion lędźwianu siewnego (Lathyrussativus L.). Acta Agrophysica, 14(1), 95-108.Search in Google Scholar

Konopka, I., Tańska, M., Faron, A. (2013). Towaroznawstwo i przechowalnictwo zbóż i nasion oleistych. Przewodnik do zajęć laboratoryjnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności. ISBN 01303-15-C.Search in Google Scholar

Pisulewski, P. M., Kowalski, Z. M., Szymczyk, B. A. (2001). Żywieniowe metody modyfikowania składu i kształtowanie właściwości funkcjonalnych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaja). Postępy Nauk Rolniczych, 2, 59-72.Search in Google Scholar

Stępniewski, A., Szot, B., Sosnowski, S. (2003). Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki. Acta Agrophysica, 2(1), 195-203.Search in Google Scholar

Szot, B. (2008). Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego. Acta Agrophysica, 12(1), 191-205.Search in Google Scholar

Trybała, M. (1999). Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 8387866563.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo