1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Clients' Preferences and Development of Organic Food Distribution Channels

Published Online: 18 Jun 2016
Page range: 119 - 125
Received: 01 Aug 2015
Accepted: 01 Oct 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The objective of the paper was to know preferences of consumers from Małopolskie Voivodeship as a fundamental factor of growth and functioning of distribution channels of organic products. A fast development of the organic products market as well as growing requirements of the society with regard to the quality of sale and form are observed. More and more often consumers pay attention to the source of goods and the form in which the product is offered to them. Research and analyses are a precious source of information for agricultural producers on account of production orientation and the form of sale. It will also facilitate development of existing distribution channels and formation of new ones. Research results indicate that consumers are interested in the purchase of products in small packaging or loose. Sums which they spend on organic food do not exceed PLN 400 per a month.

Keywords

Jasiulewicz, A. (2008). Wykorzystanie znajomości motywów oraz barier konsumpcji owoców i produktów owocowych w dostosowaniu oferty rynkowej firmy do potrzeb nabywców. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, Tom X, Zeszyt 4, 139-144.Search in Google Scholar

Kociszewski, K. (2014). Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, Tom XVI, Zeszyt 2, 129-134.Search in Google Scholar

Komorowska, D. (2006). Perspectives of organic farming development in Poland. Problemy rolnictwa światowego, Tom 15, 45.Search in Google Scholar

Kuboń M., Kwaśniewski D., Malaga-Toboła U., Tabor S. (2014). Model solutions of distribution logistics with regard to organic products. Agricultural Engineering, 2(150), 77-90.Search in Google Scholar

Niewęgłowski, M., Jabłonka, R. (2014). Kanały dystrybucji surowców i produktów żywnościowych gospodarstw ekologicznych w regionie siedleckim. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, Tom XVI, Zeszyt 2, 195-199.Search in Google Scholar

Pawlewicz, A,, Gotkiewicz W., 2012. Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie Warmińsko-Mazurskim. Logistyka 4, 1168-1174.Search in Google Scholar

Siedlecka, A., 2014. Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev. 3(33), 229-240.Search in Google Scholar

Wójcik, G. (2012). Kreowanie konkurencyjności produktów rolnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Wiadomości Zootechniczne, 2, 29-36.Search in Google Scholar

Żakowska-Biemans, S. (2006). Czynniki wpływające na wybór żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów. [W:] Bromatologia Chemia Toksykologiczna. Suplement, 231-235.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo