1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Impact of Infrasounds Generated by Wind Power Stations on a Human Being

Published Online: 18 Jun 2016
Page range: 155 - 166
Received: 01 Jul 2015
Accepted: 01 Oct 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In some opinion-forming environments the problem of noise emitted by wind power stations is very controversial. It is even suggested that they negatively affect the quality and length of human life. Based on the review of domestic and foreign publications an analysis of the impact of the low-frequency noise on a human being was carried out. Wind power stations operating in groups (farms) constituted the source of noise. It was proved that the level of acoustic pressure with G weighting does not exceed the value of 85 dB. The value of the admissible burdensome noise (102 dB) was exceeded in the bus cabins which were driving with the speed exceeding 30 km·h−1. The opinion of the Ministry of Health confirms the findings. It proves that the present knowledge does not allow a clear indication of the relation between the wind farms and their negative impact on the human health.

Keywords

Betke, K., Remmers, H. (1998). Messung und Bewertung von tieffequentem Schall. DAGA.Search in Google Scholar

Berglund, B., Hassman, P., Job, R. (1996). Sources and effects of low-frequency noise. Journal of the Acoustical Society of America, 99(5), 2985-3002.Search in Google Scholar

Berglund, B., Lindvall, T. (1999). Gueidelines for community Noise. WHO.Search in Google Scholar

Cieślikowski, B., Pedryc, N. (2010). Propagacja hałasu w procesie transportu pneumatycznego cukru z wykorzystaniem sprężarki ciągnika siodłowego. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 15-20.Search in Google Scholar

DIN 45680:1997-03. Titel (deutsch): Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft.Search in Google Scholar

DIN 45680: 2011-08: Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen.Search in Google Scholar

Dobrucki, A., Bogusz, B. (2011). Oddziaływanie infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe na zdrowie człowieka. Raport Nr I-28/11/S-070. Politechnika WrocławskaSearch in Google Scholar

Golec, M., Golec, Z., Cempel, R. (2006). Hałas turbiny wiatrowej Vestas V80 podczas eksploatacji. Diagnostyka, 1(37), 115-120.Search in Google Scholar

Dz.U. Nr.178.2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.Search in Google Scholar

Dz.U. Nr.120.2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.Search in Google Scholar

Hepburn, H., Edworthy, J. (2005). Observations from Castle River Wind Farm. Canadian Wind Energy Conference. Toronto.Search in Google Scholar

ISO 7196:1995. Acoustics- Frecuency- weighting charakterystic for infrasound measurements.Search in Google Scholar

Jakobsen, J. (2005). Infrasound Emission from Wind Turbines. Journal of low frequency noise, vibration and active control, 24(3), 45-55.Search in Google Scholar

Kaczmarska, A., Augustyńska, D. (2007). Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych. Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka, 7-8, 12-15.Search in Google Scholar

Kancelaria Senatu. (2011). Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne. Obtained from: www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/16/plik/ot-600.pdfSearch in Google Scholar

Lebiedowska, L., Lebiedowski, M. (2012). Inra- i inne dzwięki emitowane przez turbiny wiatrowe oraz problemy z ich lokalizacją. Obtained from: www.stopwiatrakom.eu/pliki/halas_wiatraków.pdf.Search in Google Scholar

Leventhall, G. (2006). Infrasound from wind turbines – Fact, Fiction or deception. Canadian Acoustics, Vol.34, 2, 29-36.Search in Google Scholar

Markiewicz-Górka, J., Kawalec, A., Pawlas, N. (2014). Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodową ekspozycją na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny. Environmental Medicine. Vol. 17, 1, 41-51.Search in Google Scholar

Ministerstwo Zdrowia. (2011). Opinia Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.Search in Google Scholar

Ministerstwo Zdrowia. (2013). Opinia Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych. Obtained from: www.kochamymazury.pl/pdf/ODP_MZ_BL.pdf.Search in Google Scholar

Nowa Stepnica. (2011). Obtained from: http://nowa-stepnica.x25.pl/2011/11/18/cicha-smierc-wiatraki-zabijaja-ludzi.Search in Google Scholar

Pawlas, K. (2009). Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2(60), 27-64.Search in Google Scholar

Pawlas, K., Pawlas, N., Boro, M., Zachara, J.(2013). Przegląd kryteriów oceny infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku zawodowym. Environmental Medicine. Vol. 12, 1, 82-89.Search in Google Scholar

Pawlas, K., Boroń, M., Zachara, J., Szłapa, P., Kozłowska, A., Będkowska, K., Januszewska, L. (2014). Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodowa ekspozycja na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny. Environmental Medicine. Vol. 17, 1, 41-51.Search in Google Scholar

PN-Z-01338: 2010. Akustyka. Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy.Search in Google Scholar

PN-ISO 7196:2002 Akustyka. Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiaru infradźwięków.Search in Google Scholar

Renewable Energy.World.Com. 2015. Wind Turbine Sound Measurements. Obtained from: www.oto.2.wustl.edu/cochlea/wt.html.Search in Google Scholar

Rogers, A, Maxwell, J, Wright, S. (2006). Wind Turbine Acoustic Noise. Renewable Energy Reasearch Laboratory,1, 26.Search in Google Scholar

Watanabe, T., Moller, H. (1990). Low frequency hearing threshold in pressure and in free field. Journal of Low Frequency Noise and Vibration 9(3), 106-115.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo