1. bookVolume 20 (2016): Issue 2 (July 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Use of Precise Agriculture Technology in a Farm in Podlasie Region

Published Online: 02 Aug 2016
Page range: 23 - 30
Received: 01 Nov 2015
Accepted: 01 Feb 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The article presents advantages resulting from implementation of the precise agriculture technology in a farm. The objective of the paper was to analyse devices used in precise agriculture on the example of the selected agricultural farm located in Podlaskie Voivodeship. Documentation of the farm and data included in the questionnaire of the survey carried out with the farm owner were the source of indispensable information. For determination of the costs of return of investments planned in the farm, the method of data analysis and TeeJeet calculation were used. Implementation of the precise agriculture technology in the investigated farm caused reduction of the costs related to running a farm. The introduced changes allowed saving approximately PLN 14 thousand annually on crop protection treatments and approximately PLN 19 thousand annually on the precise sowing of mineral fertilizers. Costs related to the purchase of devices which allow generation of such savings return after 3-4 years.

Keywords

Biskupski, A. (2003). Efekty agrotechniczne, środowiskowe i ekonomiczne w uproszczonej uprawie roli. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, IUNG, Puławy.Search in Google Scholar

Borusiewicz, A., Kapela, K. (2014). Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego na przykładzie wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego. Inżynieria Rolnicza, 2(150), 31-37.Search in Google Scholar

Doruchowski, G. (2008). Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 19-31.Search in Google Scholar

Gozdowski, D., Samborski, S., Sioma, S. (2007). Rolnictwo precyzyjne. Warszawa. Wydawnictwo SGGW, ISBN 9788372448583.Search in Google Scholar

Harasim, A. (2006). Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Wydawnictwo IUNG Puławy, ISBN 83-89576-36-8.Search in Google Scholar

Hołownicki, R. (2008). Przed agroinżynierią stoją nowe zadania. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 13-24.Search in Google Scholar

Jabłoński, K. (2008). Maszyny i urządzenia do precyzyjnego nawożenia ziemniaków i efekty produkcyjne. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 119-126.Search in Google Scholar

Korzeniowski, S. (2013). Rolnictwo energetyczne i precyzyjne: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWSZ w Suwałkach. ISBN 978-83-934-3405-3.Search in Google Scholar

Minta, S. (2008). Rolnictwo precyzyjne jako nowoczesny sposób podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolniczych – aspekty ekonomiczne i środowiskowe [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, z. 3, 403-406.Search in Google Scholar

Narkiewicz, J. (2007). GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne. WKŁ, Warszawa. ISBN 978-83-206-1642-2.Search in Google Scholar

Przybył, J. (2007). Nowoczesna Technika [w:] Zboże wysokiej jakości, wyd. 3, Agro Serwis, Warszawa.Search in Google Scholar

Sawa, J., Parafiniuk, S. (2000). Kierunki zmian w systemie produkcji rolniczej i poziomie mechanizacji w badanych gospodarstwach. Inżynieria Rolnicza, 8(19), 119-124.Search in Google Scholar

Wasilewski, M. (2004). Wykorzystanie liniowego modelu optymalizacyjnego do programowania dochodu rolniczego i płynności finansowej gospodarstw indywidualnych. Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. Niedzielska, Perechuda. Wydawnictwo WAE, Wrocław. ISBN 83-7011-734-1.Search in Google Scholar

Kalkulator oszczędności automatycznego sterowania sekcjami. Pozyskano z: http://www.teejet.com/polish/home/calculator/absc-savings-calculator.aspx.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo