1. bookVolume 20 (2016): Issue 2 (July 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Average Coverage of Sprayed Objects Depending on the Coefficient of Spray Surface for the Selected Nozzles

Published Online: 02 Aug 2016
Page range: 31 - 41
Received: 01 Aug 2015
Accepted: 01 Dec 2015
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The primary objective of the experiment was to determine the average coverage of the sprayed liquid on the plant surface according to the adopted coefficient of the spray surface of plants (Wpo). Examinations were performed under laboratory conditions, using a sprayer, which was moving with a constant operating speed, at various operating pressures. During the study four types of nozzles were used: standard and ejector. They sprayed objects, which were artificial plants, equipped with probes in the form of water-sensitive papers. Probes were placed on the horizontal and vertical surfaces of the plants. The degree of coverage was determined by computer image analysis. The analysis of obtained results showed that the coefficient of the surface spray has a significant impact on the size of the average surface coverage of sprayed objects. It was found that in case where the Wpo <1, standard nozzles are better for spraying, and when Wpo > 1, ejector nozzles and standard double may be used more successfully.

Keywords

Foqué, D., Braekman, P., Pieters, J. G., , D. (2012). A vertical spray boom application technique for conical bay laurel (Laurus nobilis) plants. Crop Protection, 41, 113-121.Search in Google Scholar

Godyń, A., Hołownicki, R., Doruchowski, G. (2008). Ocena rozkładu cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym wykonana za pomocą papieru wodoczułego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 299-305.Search in Google Scholar

Godyń, A., Hołownicki, R., Doruchowski, G., Świechowski, W. (2012). Zastosowanie skanera laserowego Lidar w technice ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 63-71.Search in Google Scholar

Gaskinm R. E., Manktelowm D.W.L., May, W., Steele, K.D. (2009). Technologies to maximise pre-flower spray applications to control scale on kiwifruit. New Zealand Plant Protection, 62. 266-270.Search in Google Scholar

Hołownicki, R., Doruchowski, G., Świechowski, W., Jaeken, P. (2002). Methods of evaluation of spray deposit and coverage on artificial targets. Electronic Journal of Polish Agriculture Universities, 5(1). 1-9Search in Google Scholar

Koszel M., Sawa, J. (2006). Wpływ parametrów pracy rozpylaczy płaskostrumieniowych na spektrum śladu kropel. Inżynieria Rolnicza, 5, 313-319.Search in Google Scholar

Koszel M., Hanusz, Z. (2008). Porównawcza analiza natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy płaskostrumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 195-200.Search in Google Scholar

Koszel M. (2009). Ocena jakości oprysku w sytuacji różnego stopnia zużycia i różnych eksploatacyjnych parametrów rozpylaczy płasko strumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 55-60.Search in Google Scholar

Lipiński, A., Choszcz, D., Konopka, S. (2007). Ocena rozpylaczy do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 135-141.Search in Google Scholar

Łuczycka, D., Szewczyk, A., Cieniawska, B. (2014). Nierównomierność pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami jedno- i dwustrumieniowymi. Inżynieria Rolnicza. 1(149):101-110.Search in Google Scholar

Szewczyk, A. (2010). Analiza ustawienia, parametrów i warunków pracy rozpylacza w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7717-003-8.Search in Google Scholar

Szewczyk, A., Łuczycka, D. (2010). Wpływ kierunku wiatru na opad rozpylonej strugi cieczy użytkowej podczas opryskiwania płaskich upraw polowych. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 209-215Search in Google Scholar

Szewczyk, A., Wilczok, G. (2008). Teoretyczny opis rozkładu rozpylanej cieczy w warunkach działania czołowego strumienia powietrza. Inżynieria Rolnicza, 5(103). 292-299.Search in Google Scholar

Szewczyk, A., Łuczycka, D., Rojek, G., Cieniawska, B. (2012). Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi jedno- i dwustrumieniowymi. Inżynieria Rolnicza, 2(136), T.1, 325-334.Search in Google Scholar

Zhu, H., Dorner, J. W., Rowland, D. L., Derksen, R. C., & Ozkan, H. E. (2004). Spray penetration into peanut canopies with hydraulic nozzle tips. Biosystems Engineering, 87(3), 275-283.10.1016/j.biosystemseng.2003.11.012Open DOISearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo