1. bookVolume 20 (2016): Issue 2 (July 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Wear of Farm Buildings in Selected Farms

Published Online: 02 Aug 2016
Page range: 109 - 116
Received: 01 Nov 2015
Accepted: 01 Mar 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The objective of the article was to compare the level and structure of wear and tear of various types of the most popular agricultural buildings in the selected agricultural farms. A comparative analysis of physical and functional wear as well as investment expenditures of the selected objects in 2010-2014 was carried out. The scope of the article covered agricultural buildings with which 90 farms in the southern Poland are equipped. These farms were varied on account of the surface area and the production nature. The detailed analysis covered: cowsheds, piggeries, garages, fruit and vegetable storages, greenhouses and barns. The average age of the majority of farm buildings as well as a considerable degree of physical wear in comparison to a lower functional wear was determined.

Keywords

Baranowski, W., Cyran, M. (2002). Wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych. Poradnik Doradcy Majątkowego. Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa.Search in Google Scholar

Borcz, J., Kosek, J. (1994). Zasady wyceny maszyn i urządzeń. Vademecum Rzeczoznawcy majątkowego, Kraków.Search in Google Scholar

Cedzyński, J. (2001). Zużycie i deprecjacja środków trwałych. Zeszyty Naukowe. Mechanika. Politechnika Opolska, 68, 165-171.Search in Google Scholar

Dębowski, J. (2007). Problematyka określania stopnia zużycia technicznego budynków wielkopłytowych. Czasopismo techniczne Architektura. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 27-34.Search in Google Scholar

Hajdasz, H. (1991). Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków mieszkalnych. Promiks, Katowice.Search in Google Scholar

Kowalczyk, Z. (2011) a. Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 2(127), 5-120.Search in Google Scholar

Kowalczyk, Z. (2011)b. Zużycie wybranych typów ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 143-149.Search in Google Scholar

Mulica, E., Hutnik, E. (2007). Stan zasobów budowlanych gospodarstw rolnych w regionie dolnośląskim. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 131-138.Search in Google Scholar

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, wyd. VIII. 2001. PFSRM Warszawa.Search in Google Scholar

Winniczek, W. (1993). Wycena budynków i budowli podejściem odtworzeniowym. CUTOB – PZITB, Wrocław.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z. (2001). Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo PTIR, Kraków.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z. (2007). Wpływ wyposażenia technicznego na efekty działalności gospodarstwa rodzinnego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 5-12.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo