1. bookVolume 20 (2016): Issue 2 (July 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Impact of Dr Green Foliar Fertilization on Plant Health During the Growing Period as well as on the Potato Yield and Quality (Jelly Variety)

Published Online: 02 Aug 2016
Page range: 151 - 158
Received: 01 Jan 2016
Accepted: 01 Feb 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The potato (Solanum tuberosum L.) is one of the four major crops in Poland. In 2013 the area used for potato cultivation in Poland reached 270 thousand hectares. Among the important factors influencing the potato yield and quality are: soil cultivation and protection of plants. One of the most essential factors affecting the potato yield and quality is fertilization. The aim of the field trials carried out in 2014 on experimental potato plots was to determine the effect of dr Green foliar feed nutrients on plant health and on potato quality and yield (Jelly variety). The results of the studies and observations revealed that the application of Dr Green Ziemniak, Dr Green Start and Dr Green Energy foliar feeds favourably affected the quality, yield and structure of Jelly potato tuber crop.

Keywords

Chotkowski, J., Rembeza, J. (2006). Tendencje zmian na rynku ziemniaków w Polsce. Produkcja ziemniaków, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 7-15.Search in Google Scholar

Gruczek, T. (2004). Zbiór ziemniaków a jakość bulw. Raport Rolny, 36-37.Search in Google Scholar

Jarociński, B.Z., Nowosielski, O. (2006). Nawozy „U” w uprawach sadowniczych. Obtained from: http://www.polskiesadownictwo.pl/pdf.Search in Google Scholar

Kołodziejczyk, M., Szmigiel, A., Kulig, B., Oleksy, A. (2013). Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego, Inżynieria Rolnicza, 3(146), 123-130.Search in Google Scholar

Rytel, E. (2004). Wpływ dojrzałości ziemniaka na zmiany zawartości polisacharydów nieskrobiowych i ligniny w bulwach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 500, 295-303.Search in Google Scholar

Sawicka, B. (2003). Wpływ dolistnego stosowania stymulatorów wzrostu na tempo szerzenia się Phytophthora infestans na roślinach ziemniaka. Acta Agrophysica, 85, 157–168.Search in Google Scholar

Sawicka, B., Skiba, D. (2009). Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Annales Univers I Tat Is Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, 64 (2), 39-51.Search in Google Scholar

Starczewski, J., Trojanowska, M. (2001). Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie ziemniaka jadalnego. Zeszyty Naukowe UPH Siedlce, Rolnictwo, 59, 5-14.Search in Google Scholar

Zarzecka, K., Gąsiorowska, B. (2002). Produkcyjne aspekty ochrony ziemniaka przed chwastami. Pamiętnik Puławski, 130(2), 787-796.Search in Google Scholar

Zarzyńska, K. (2000). Wartości wskaźników charakteryzujących stan fizjologiczny bulw i rozwój rośliny ziemniaka. Cz. IV. Liczba łodyg w roślinie i procent kiełkujących oczek u bulw matecznych różnej wielkości. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 214, 167-181.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo