1. bookVolume 21 (2017): Issue 2 (July 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Technological Preconditions in Dairy Farms

Published Online: 26 Jun 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 2 (July 2017)
Page range: 59 - 68
Received: 01 Feb 2017
Accepted: 01 Apr 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper presents the impact of the applied technologies on milk yield of cows in dairy farms. The scope of the research covered technical equipment used in the dairy cattle breeding and milking in 50 farms on the area of Grajewo Province in Podlaskie Voivodeship. The studies were carried out in 2016 with the diagnostic survey method based on the interview questionnaire developed for this purpose. The studies proved that 68% of the respondents from Grajewo Province maintain cattle in a stanchion-tide stable system and the remaining 32% in a free stall system. The group (48%) of the surveyed farmers maintain animals on a deep litter and 34% of them use shallow litter. In case of 18% of the investigated farms, animals are maintained on a slatted floor. In case of 68% of the investigated farms their owners feed cattle in the TMR system while the remaining 32% do it traditionally. The analysed farms in milk production use mainly pipeline milking machines (38%) and bucket milking machines (36%). 22% of the investigated farms have a milking parlour and 4% own a milking robot. A statistical analysis proved a significant correlation between the maintenance system of animals, number of lairs in a cow shed, TMR feeding of cattle, manner of obtaining milk and milk yield of cows.

Keywords

Borusiewicz, A., Drożyner, P., Marczuk, T. (2015). Zmiany stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane w produkcji mleka. Problemy Inżynierii Rolniczej, 23(1), 69-77.Search in Google Scholar

Butler, D., Holloway, L., Bear, Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 173, 1-6.Search in Google Scholar

Chabuz, W. (2013). Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, (2), 9-21.Search in Google Scholar

Daniel, Z., Mastyj, A. (2005). Analiza struktury pracy dojarza podczas doju krów. Inżynieria Rolnicza, 6, 97-103.Search in Google Scholar

Fiedorowicz, G., Mazur, K. (2011). Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosenno-letnim, cz. I. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 123-134.Search in Google Scholar

Fiedorowicz, G., Romaniuk, W., Wardal, W. (2011). Metoda oceny ekonomiczno-technologicznej rozwiązań ciągu funkcjonalnego usuwania i magazynowania nawozu naturalnego z obór. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 105-116.Search in Google Scholar

Gal, T., Nagy, L., David, L., Vasa, L., Balogh, P. (2013). Technology planning system as a decision support tool for dairy farms in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica, 10(8), 231-244.Search in Google Scholar

Gancarz, F. (2010). Koszty wyposażenia i eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz w różnych systemach żywienia krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 85-93.Search in Google Scholar

Głowacka-Wołoszyn, R., Winnicki, S., Jugowar, J.L. (2010). Krotność doju krów z zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval. Nauka Przyroda Technologie, 4, 1-8.Search in Google Scholar

Kamphuis, C., Steeneveld, W. (2016). Precision dairy farming 2016. Conference Proceedings, ISBN 978-90-8686-283-2.Search in Google Scholar

Khanal, A. R., Gillespie, J., MacDonald, J. (2010). Adoption of technology, management practices and production systems in US milk production. Journal of Dairy Science, 93(12), 6012-6022.10.3168/jds.2010-342521094776Search in Google Scholar

Kupczyk, A., Gaworski, M. (2006). Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 3, 211-216.Search in Google Scholar

Lipiński, M. (2009). Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67, 37-150.Search in Google Scholar

Litwińczuk, Z., Grodzki, H. (2014). Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd hodowlany, 6, 453-460.Search in Google Scholar

Marczuk, A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 119-125.Search in Google Scholar

Malaga-Toboła, U. (2012). Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję mleka. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 185-192.Search in Google Scholar

Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.Search in Google Scholar

Ziętara, W. (2007). Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. Roczniki Nauk Rolniczych, G – Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, 27-36.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo