1. bookVolume 23 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Assessment of the Quality of Malt Obtained from Spring Malting Barley Delivered to the San Farmers’ Cooperative in 2018

Published Online: 29 Nov 2019
Page range: 51 - 60
Received: 01 Jul 2019
Accepted: 01 Sep 2019
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The study assesses the quality of malt from spring malting barley grown in the Podkarpackie Province, and delivered to the SAN Farmers' Cooperative in 2018. After the initial technological assessment in the laboratory of SAN, the grain was malted in the Department of Agricultural and Food Production Engineering at the Institute of Agricultural Sciences, Land Management and Environmental Protection of the University of Rzeszow. Moisture, protein content, runoff time, viscosity, pH, wort clarity, extract content and diastatic power were determined in the tested malt, as well as wort obtained from it in the process of mashing. The average parameters of protein content, extractivity of malt ground into flour, of pH and the wort extract were normative, while the other researched parameters did not meet high quality requirements. A high loss of grain mass was noted during malting. After laboratory tests of malt and wort, it was determined that part of the malting raw material is of high malting quality and can be used without modification in the brewhouse for the malting and mashing process.

Keywords

Analytica-EBC (2004). Method 4.5.1 Extract of Malt: Congress Mash. Hans Carl Getrӓnke-Fachverlag, Nürnberg.Search in Google Scholar

Belcar, J., Gorzelany, J., Matłok, N. (2019). Ocena właściwości technologicznych jęczmienia browarnego z terenu województwa podkarpackiego dostarczanego do Spółdzielni Rolników SAN w Głuchowie. [in:] Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania 2019 (red. D. Łuczycka), Idea Knowledge Future, Wrocław, 33-45.Search in Google Scholar

Błażewicz, J., Liszewski, M., Zembold-Guła, A., Kozłowska, K., Szwed, Ł. (2013). Liczba Kolbacha jako ważny wskaźnik wartości przetwórczej ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agrono-mica, 30(3), 46-53.Search in Google Scholar

Błażewicz, J., Zembold-Guła, A., Żarski, J., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R. (2011). Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w technologii uprawy jęczmienia browarnego na wydajność procesu słodowania – wstępne wyniki badań. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, Kraków, 109-117.Search in Google Scholar

Błażewicz, J., Zembold-Guła, A., Szwed, Ł., Liszewski, M. (2010). Wpływ nawożenia azotem jęczmienia oraz czasu kiełkowania ziarna na wielkość ubytków naturalnych procesu słodowania. Pamiętnik Puławski, 152, 29-39.Search in Google Scholar

Błażewicz, J., Liszewski, M., Zembold-Guła, A. (2007). Usability of Bishop formula in evaluation of malting quality of barley grain. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57, 4(A) 37-40.Search in Google Scholar

Farzaneh, V., Ghodsvali, A., Bakhshabadi, H., Zane, Z., Carvalho, I. (2017). The impact of germination time on the some selected parameters through malting process. International Journal of Biological Macromolecules, 94, pp. 663-668.Search in Google Scholar

Gołębiewski, D., Myszka, K., Fraś, A. Boros, D., Burek, J., Mańkowski, D. (2013). Ocena zróżnicowania genotypowego i środowiskowego cech wartości browarnej rodów jęczmienia jarego z doświadczeń przedrejestrowych z roku 2012. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 268, 47-58.Search in Google Scholar

Central Statistical Office of Poland (GUS) 2018. Statistical Yearbook of Agriculture, pp. 147-150.Search in Google Scholar

Haberowa, H., Raczyńska-Cabaj, A. (2004). Towaroznawcza i technologiczna ocena jęczmienia i słodu. Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788372445265.Search in Google Scholar

Kasztelowicz, K., Boros, D. (2005). Wstępne badania nad zastosowaniem testu lepkości jako prostego kryterium selekcji jakościowej jęczmienia browarnego i pastewnego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 235, 147-154.Search in Google Scholar

Kleinwachter, M., Muller, Ch., Methner, F. J., Selmar, D. (2014). Biochemical heterogeneity of Malt is caused by both biological variation and differences in processing: Individual grain analyses of biochemical parameters in differently steeped barley (Hordeum vulgare L.) malts. Food Chemistry, 147, 25-33.Search in Google Scholar

Kunze, W. (2010). Technology Brewing and Malting. 4th updated edition. VLB Berlin. ISBN 978-3-921690-64-2.Search in Google Scholar

Liszewski, M., Błażewicz, J., Zembold-Guła, A., Szwed, Ł., Kozłowska, K. (2012). Wpływ sposobu nawożenia azotem na ekstraktywność słodu jęczmiennego. Fragmenta Agronomica, 29(1), 93-104.Search in Google Scholar

Nowak, J., Paluszkiewicz, M., Lasik, M. (2009). Wpływ pH zacieru i brzeczki na przebieg procesu technologicznego i wybrane wyróżniki jakościowe piwa. Bromat. Chem. Toksykol. XLII, 3, 414-419.Search in Google Scholar

Pecio, A., Kubasik, K. (2006). Zróżnicowanie plonu i zawartości białka w ziarnie jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego. Pamiętnik Puławski, 142, 349-362.Search in Google Scholar

PN - R- 74109: 1997 and PN - R- 74110: 1998 regarding the assessment of barley grain.Search in Google Scholar

PN-A-79082: 1997, PN-A-79083-5: 1998, PN-A-79083-6: 1998, PN-A-79083-7: 1998, PN-A-79083-10: 1998, PN- A-79083-12: 1998 regarding the assessment of barley malt.Search in Google Scholar

Schmitt, M., Skadsen, R., Budde, A. (2013). Protein mobilization and malting – specific proteinase expression during barley getermination. Journal of Cereal Science, 58, 324-332.Search in Google Scholar

Strąk, E., Balcerek, M. (2016). Słody jako źródło enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6(109), 41-54.Search in Google Scholar

Zarnkow, M. (2007). Wpływ temperatury kleikowania słodu jęczmiennego na proces zacierania. Agro Przemysł, 6, 33-36.Search in Google Scholar

Zembold, A., Błażewicz, J. (2006). Ziarno jęczmienia nagiego i oplewionego jako surowiec niesłodowany w piwowarstwie. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 3(48), 35-50.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo