1. bookVolume 24 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of Selected Quality Features of Wood Pellets

Published Online: 30 Mar 2020
Page range: 25 - 34
Received: 01 Jan 2020
Accepted: 01 Mar 2020
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The article presents an analysis of the energy, mechanical and chemical properties of pellets made of wood material. According to the manufacturer, wood pellets were made of hard wood shredded to fractions approx. 1 mm thick and up to 3-4 mm long, and of a waste source - sawdust. Measurements of the selected properties were carried out on pellets with a diameter of 6 and 8 mm. Mechanical durability, humidity, crumble rate, ash quantity, calorific value were determined, as well as macronutrient and heavy metals content. The calorific value of pellets, with moisture content from 7.48% to 6.76% and ash content from 0.31% to 0.55%, ranged from 17.71-19.18 MJ·kg−1, which testified to the beneficial energy use of the tested raw material. Based on the conducted research, it was found that the mechanical properties of pellets made of both sawdust and hard wood predispose them for use as boiler fuel. The tested materials met high quality standards for wood pellets used for non-industrial and industrial purposes.

Keywords

Dreszer, K., Michałek, R., Roszkowski, A. (2003). Energia odnawialna – możliwości jej pozyskania i wykorzystania w rolnictwie. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków-Lublin-Warszawa.Search in Google Scholar

Duda, M., Mikołajuk, H., Okrasa, S. (2009). Prognoza bilansu energetycznego Polski do 2030 r. Materiały XXIII konferencji. Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zakopane. Poland.Search in Google Scholar

Kowalke, K., Prochownik, M. (2014). Wpływ pakietu energetyczno-klimatycznego na proces unowocześniania polskiego sektora energetycznego. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 12(4), 229-245.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A., Kachel-Jakubowska, M., Szpryngiel, M. (2013). Analiza wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych z surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 167-173.Search in Google Scholar

Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa. PolandSearch in Google Scholar

Miranda, T., Montero, I., Sepúlveda, F.J., Arranz, J., A., Rojas, C.V., Nogales, S. (2015). Review of pellets from different sources. Materials, 8(4), 1413-1427.Search in Google Scholar

Niedziółka, I., Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motorol, 8a, 232-237.Search in Google Scholar

Niedziółka, I., Szymanek, M., Zuchniarz, A., Zawiślak, K. (2008). Characteristic of pellets produced from selected plant mixes. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 8, 157-162.Search in Google Scholar

Niedziółka, D. (2012). Zielona energia w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo CeDeWu. ISBN 9788375564679Search in Google Scholar

Nováková, A., Brožek, M. (2008). Mechanical properties of pellets from sorrel, in: Engineering for rural development. Latvia University of Agriculture, 29-30 May. Jelgava: Institute of Agricultural Energetic, Latvia University of Agriculture, 265-269.Search in Google Scholar

Olkuski, T., Stala-Szlugaj, K. (2018). Międzynarodowy rynek pelletów drzewnych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 105, 75-84.Search in Google Scholar

Poluszyńska, J., Ślęzak, E. (2015). Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy i ocena możliwości ich wykorzystania w celach przyrodniczych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 23, 71-78.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 17831-1:2016-02 Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 14780:2017 Przygotowanie próbek.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 18135:2017-06 Pobieranie próbek.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 18134-1:2015-11 Oznaczanie zawartości wilgoci -metodą suszarkową.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 18122:2016-01 Oznaczanie zawartości popiołu.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 18125:2017-07 Oznaczanie wartości opałowej.Search in Google Scholar

PN-EN ISO 17225-2:2014-07 Specyfikacje paliw i klasy -wymagania ogólne.Search in Google Scholar

Rynkiewicz, R. (2013). Fizyczne i mechaniczne właściwości peletów z trocin sosnowych z dodatkiem trocin drzew liściastych. Inżynieria Rolnicza, 2(163), 299-306.Search in Google Scholar

Szwalec, A., Mundała, P., Kędzior, R., Telk, M., Gawroński, P. (2016). Zróżnicowanie zawartości Cd, Pb, Zn i Cu w biomasie wykorzystywanej na cele energetyczne. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 15(4), 343-351.Search in Google Scholar

Wang, Ch., Zhang, G., Shah, N.H., Infeld, M., Malick, A., McGinity, J. (1997). Influence of plasticizers on the mechanical properties of pellets containing Eudragit® RS 30 D. International Journal of Pharmaceutics, 152, 153-163.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z. (2011) Energia odnawialna i ochrona środowiska wiejskiego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 1, 7-15.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo