1. bookVolume 24 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of Production Technology of Wood Briquettes, Including Costs and Distribution

Published Online: 30 Mar 2020
Page range: 35 - 45
Received: 01 Aug 2019
Accepted: 01 Sep 2019
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t−1), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.

Keywords

Dinesha, P., Shiva Kumar, A, Marc, A., Rosen, B. (2018). Biomass Briquettes as an alternative Fuel: A Comprehensive Review. Energy Technology, 7(5), 1-8.Search in Google Scholar

Dubas, J. W., Grzybek, A., Kotowski, W., Tomczyk, A. (2004). Wierzba energetyczna – uprawa i technologie przetwarzania. Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. ISBN 83-88587-71-4.Search in Google Scholar

Dyczkowska, J. (2012). Logistyka zaopatrzenia i produkcji – wpływ na logistykę dystrybucji. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Maszynopis.Search in Google Scholar

Frączek, J. (red.) (2010a). Rozwój i technologie produkcji biopaliw stałych. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. ISBN 978-83-917053-9-1. 161-173.Search in Google Scholar

Frączek, J. (red.) (2010b). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN 978-83-930818-0-6Search in Google Scholar

Frączek, J., Cieślikowski, B., Ślipek, Z. (2011). Ocena jakości biopaliw stałych kompaktowych część I: wymagania jakościowe. Autobusy, 10, 161-169.Search in Google Scholar

Gostomczyk, W. (2012). Organizacja systemu logistycznego w produkcji i wykorzystaniu biomasy energetycznej. Logistyka, 4, 939-946.Search in Google Scholar

Kachel-Jakubowska, M., Szpryngiel, M. (2014). Badania własne właściwości surowców biomasowych. w: Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów. 104-115.Search in Google Scholar

Kowalik, P. (2002). Perspektywy paletyzacji biomasy w Polsce. Czysta Energia, 10, 14-15.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A., Lorencowicz, E., Kachel-Jakubowska, M. (2015). „Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego”, Artykuły z Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2015, Zakopane, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, I, 470-479.Search in Google Scholar

Kuś, L., Matyka, M. (2008). Produkcja biomasy na cele energetyczne jako alternatywny kierunek produkcji. Wieś Jutra, 8-9 (121-122), 8-10.Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D. (2008). Technologie oraz koszty produkcji brykietów i peletów z wierzby energetycznej. Agricultural Engineering 5(103), 37-42.Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D. (2009). Analiza kosztów produkcji brykietów na przykładzie linii technologicznej typu BRISUR 200. Agricultural Engineering 5(114), 155-161.Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D. (2019). Logistic and economical preconditions for production of pellets from sawdust. Agricultural Engineering, 2(23), 5-14.Search in Google Scholar

Maj, G. (2015). Warunki logistyki dystrybucji surowca do zakładów przetwórczych biomasy roślinnej. Logistyka 5, 357-364.Search in Google Scholar

Muazu, R.I., Stegemann, J.A. (2015). Effects of operating variables on durability of fuel briquettes from rice husk and corn cobs. Fuel Processing Technology, 133, 137-145.Search in Google Scholar

Niedziółka, I., Szymanek, M., Zuchniarz, A. (2007). Ocena właściwości energetycznych i mechanicznych brykietów z masy pożniwnej kukurydzy. Agricultural Engineering 7(95), 153-159.Search in Google Scholar

Niedziółka, I., Szpryngiel, M., (2014). Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Agricultural Engineering 1(18), 155-164.Search in Google Scholar

PN-EN 14961-1:2010: Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 1:Wymagania ogólne.Search in Google Scholar

Sutrisno, W. Anggono, F,D. Suprianto, A.W. Kasrun, I.H. Siahaan. (2017). The effects of particle size and pressure on the combustion characteristics of cerbera manghasleaf briquettes. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 12(4), 931-936.Search in Google Scholar

Vaverkova, M.D., Radziemska M., Barton, S., Cerda, A., Koda E. (2018). The use of vegetation as a natural strategy for landfill restoration. Land Degrad Dev., 1-7.Search in Google Scholar

Wróbel, M., Mudryk, K. (2010). Jakość biopaliw stałych. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. ISBN 978-83-917053-9-1.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo