1. bookVolume 22 (2016): Issue 1 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
25 Jan 2010
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Evolution of Family Farms in Poland: Present Time and the Weight of the Past

Published Online: 18 Sep 2016
Page range: 27 - 51
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
25 Jan 2010
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

The author provides an analysis of family farming in Poland during the period 1990-2012, with special attention towards the close links of ownership and the operation of the farm by family members. The weight of various factors is given close attention, including the historical context of the farm, current conditions, and future intentions for the farm.

Keywords

Baer-Nawrocka, A., Poczta W., 2014. Przemiany w rolnictwie [‘Changes in Agriculture’], [in]: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi [Rural Poland 2014: A Report on the State of Rural Areas], I. Nurzyńska, W. Poczta (ed.). Scholar, Warsaw, pp. 85-124.Baer-NawrockaA.PocztaW.2014Przemiany w rolnictwie [‘Changes in Agriculture’], [in]: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi [Rural Poland 2014: A Report on the State of Rural Areas], INurzyńskaW. PocztaScholarWarsaw85124Search in Google Scholar

Chałasiński, J., 1938. Młode pokolenie chłopów [The Young Generation of Peasants]. Państwowy Instytut Kultury Wsi [National Institute for Rural Culture], Warsaw.ChałasińskiJ.1938Młode pokolenie chłopów [The Young Generation of Peasants]Państwowy Instytut Kultury Wsi [National Institute for Rural Culture]WarsawSearch in Google Scholar

Cywiński, B., 1981. ... potęgą jest – i basta [...There’s a Power, and That’s That]. Krąg, Warsaw.CywińskiB.1981... potęgą jest – i basta [...There’s a Power, and That’s That]KrągWarsawSearch in Google Scholar

Errington A., Gasson R., 1993. The Family Farm Business. CAB International, Wallingford.ErringtonA.GassonR.1993The Family Farm BusinessCAB InternationalWallingfordSearch in Google Scholar

Dzun, W., 2013. Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki [‘Small Farms in Polish Agriculture: An Attempt at Definition and Characterization’]. Wieś i Rolnictwo [Rural Areas and Agriculture] no. 2, pp. 9-27.DzunW.2013Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki [‘Small Farms in Polish Agriculture: An Attempt at Definition and Characterization’]Wieś i Rolnictwo [Rural Areas and Agriculture]2927Search in Google Scholar

Frenkel, I., 2013. Zatrudnienie i struktura zatrudnienia w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010 [Employment and the Structure of Employment on Farms in the Years 2005-2010], Institute for Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.FrenkelI.2013Zatrudnienie i struktura zatrudnienia w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010 [Employment and the Structure of Employment on Farms in the Years 2005-2010]Institute for Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of SciencesWarsawSearch in Google Scholar

Foryś, G., 2008. „Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej” [‘Growth of a Dispute: Farmers’ Protests in the 3rd Republic’], Scholar, Warsaw.ForyśG.2008Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej” [‘Growth of a Dispute: Farmers’ Protests in the 3rd Republic’]ScholarWarsawSearch in Google Scholar

Frenkel, I., 2014. Ludność wiejska [‘The Rural Population’],[in]: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi [Rural Poland 2014: A Report on the State of Rural Areas], I. Nurzyńska, W. Poczta (ed.). Scholar, Warsaw, pp. 27-84.FrenkelI.2014Ludność wiejska [‘The Rural Population’],[in]: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi [Rural Poland 2014: A Report on the State of Rural Areas]NurzyńskaI.PocztaW.ScholarWarsaw2784Search in Google Scholar

Gorlach, K., 2001. Świat na progu domu [The World at One’s Doorstep]. Jagiellonian University Press, Kraków.GorlachK.2001Świat na progu domu [The World at One’s Doorstep]Jagiellonian University PressKrakówSearch in Google Scholar

Gorlach, K., Seręga Z., 1993. ‘From Repressive Tolerance to Oppressive Freedom: Polish Family Farms in Transition’, [in:] J.C. Huther, B. Synak, Post-Communist Poland: From Totalitarianisn to Democracy? Nova Science Publisher, Commack, N.Y.GorlachK.SeręgaZ.1993‘From Repressive Tolerance to Oppressive Freedom: Polish Family Farms in Transition’HutherJ.C.SynakB.Post-Communist Poland: From Totalitarianisn to Democracy?Nova Science PublisherCommack, N.Y.Search in Google Scholar

Gorlach, K., 1989. On Repressive Tolerance: State and Peasant Farm in Poland. Sociologia Ruralis, 29(1), Pp. 23-33. Available at: Http://Dx.Doi.Org/10.1111/J.1467-9523.1989.Tb00353.X.GorlachK.1989On Repressive Tolerance: State and Peasant Farm in PolandSociologia Ruralis2912333Available at: Http://Dx.Doi.Org/10.1111/J.1467-9523.1989.Tb00353.X.Search in Google Scholar

Halamska, M., 2014. Współczesne rolnictwo rodzinne: polimorficzna rzeczywistość i mity [‘Contemporary Family Farming: Myths and the Polymorphic Reality’]. Wieś i Rolnictwo, no. 2, pp. 25-46.HalamskaM.2014Współczesne rolnictwo rodzinne: polimorficzna rzeczywistość i mity [‘Contemporary Family Farming: Myths and the Polymorphic Reality’]Wieś i Rolnictwo22546Search in Google Scholar

Halamska, M., 2013. Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie [Rural Poland at the Beginning of the 21st Century: Reflections on the Economy and Society]. Scholar, Warsaw.HalamskaM.2013Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie [Rural Poland at the Beginning of the 21st Century: Reflections on the Economy and Society]ScholarWarsawSearch in Google Scholar

Halamska, M., 2004. ‘A Different End of the Peasants?’, Polish Sociological Review, no. 3 (147), pp. 245-268.HalamskaM.2004‘A Different End of the Peasants?’Polish Sociological Review3147245268Search in Google Scholar

Halamska, M., Lamarche, H., Maurel, M.-C., 2003. Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej. Anatomia zmiany [Family Farming in the Post-Communist Transformation: An Anatomy of Change]. Institute for Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.HalamskaM.LamarcheH.MaurelM.-C.2003Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej. Anatomia zmiany [Family Farming in the Post-Communist Transformation: An Anatomy of Change]Institute for Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of SciencesWarsawSearch in Google Scholar

Halamska, M., 1999. ‘Peasants, Ownership and Socialism in Poland: Historical and Some Other Reflections’ [in:] Rural Societies under Communism and Beyond, P. Starosta, I. Kovach, K. Gorlach (eds.). Łódź University Press, Łódź, pp. 44-53.HalamskaM.1999‘Peasants, Ownership and Socialism in Poland: Historical and Some Other Reflections’Rural Societies under Communism and BeyondStarostaP.KovachI.GorlachK.Łódź University PressŁódź4453Search in Google Scholar

Halamska, M., 1989. Gospodarstwo rodzinne a struktury organizacyjne gminy [‘Family Farms and the Organizational Structure of Districts’], [in:] Środowisko gminne [The District Environment], D. Gałaj (ed.). Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [People’s Cooperative Publishing], Warsaw 1989, pp. 273-299.HalamskaM.1989Gospodarstwo rodzinne a struktury organizacyjne gminy [‘Family Farms and the Organizational Structure of Districts’], [in:] Środowisko gminne [The District Environment]GałajD.Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [People’s Cooperative Publishing]Warsaw1989273299Search in Google Scholar

Kochanowicz, J., 1988. Losy gospodarki chłopskiej w niekapitalistycznej próbie modernizacji [‘The Fates of Peasant Farms in the Non-Capitalist Attempt at Modernization’ [in;] Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej [Peasant Economy in the Communist Economic System], J. Wilkin (ed.). Department of Economics of the University of Warsaw, Warsaw, pp. 62-91.KochanowiczJ.1988Losy gospodarki chłopskiej w niekapitalistycznej próbie modernizacji [‘The Fates of Peasant Farms in the Non-Capitalist Attempt at Modernization’Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej [Peasant Economy in the Communist Economic System]WilkinJ.Department of Economics of the University of WarsawWarsaw6291Search in Google Scholar

Kuczyński, W., 1981. Po wielkim skoku [After the Great Leap]. PWE, Warsaw.KuczyńskiW.1981Po wielkim skoku [After the Great Leap]PWEWarsawSearch in Google Scholar

Marini, M.B. & Mooney, P.H., Rural Economies. The Handbook of Rural Studies, pp. 91-103. Available at: http://dx.doi.org/10.4135/9781848608016.n6.MariniM.B.MooneyP.H.Rural EconomiesThe Handbook of Rural Studies91103Available at: http://dx.doi.org/10.4135/9781848608016.n6.Search in Google Scholar

Maurel, M-C., 1989. Les paysans contre l’Etat. Harmattan, Paris.MaurelM-C.1989Les paysans contre l’EtatHarmattanParisSearch in Google Scholar

Mendras, H., 1997. L’Europe des Européens. Gallimard, Paris.MendrasH.1997L’Europe des EuropéensGallimardParisSearch in Google Scholar

Maurel, M.-C., Lamarche, H., Halamska, M., 2003: Le repli paysan. Harmattan, Paris.MaurelM.-C.LamarcheH.HalamskaM.2003Le repli paysanHarmattanParisSearch in Google Scholar

Ploeg van der, J.D., 2008. The New Peasantries: Struggle for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalisation. Sterling V, London.Ploeg van derJ.D.2008The New Peasantries: Struggle for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and GlobalisationSterling VLondonSearch in Google Scholar

Rowiński, J. 2008. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji [Rural Development Programme for the Years 2007-2013: Analysis of the Approved Version of the Programme and the First Years of Implementation]. Institute of Agricultural and Food Economics of the Polish Research Institute, Warsaw.RowińskiJ.2008Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji [Rural Development Programme for the Years 2007-2013: Analysis of the Approved Version of the Programme and the First Years of Implementation]Institute of Agricultural and Food Economics of the Polish Research InstituteWarsawSearch in Google Scholar

Servolin, C., 1989. L’agriculture moderne. Ed. Seuil, Paris.ServolinC.1989L’agriculture moderneEd. SeuilParisSearch in Google Scholar

Sieliwończyk, P., 1983. Władyslaw Grabski: Wieś i rolnictwo na tle solidarystycznej koncepcji narodu” [Władyslaw Grabski: Rural Areas and Agriculture in the Context of a Solidary Concept of the Nation’] [in:] Szkice w historii i socjologii polskiej [Essays on Polish History and Sociology], K.Z. Sowa (ed.). PAX, Warsaw.SieliwończykP.1983Władyslaw Grabski: Wieś i rolnictwo na tle solidarystycznej koncepcji narodu” [Władyslaw Grabski: Rural Areas and Agriculture in the Context of a Solidary Concept of the Nation’] [in:] Szkice w historii i socjologii polskiej [Essays on Polish History and Sociology]SowaK.Z.PAXWarsawSearch in Google Scholar

Sikorska, A., 2013. Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie [The Processes of Structural Transformations in Rural Society and Peasant Farming]. Institute of Agricultural and Food Economics of the Polish Research Institute, Warsaw.SikorskaA.2013Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie [The Processes of Structural Transformations in Rural Society and Peasant Farming]Institute of Agricultural and Food Economics of the Polish Research InstituteWarsawSearch in Google Scholar

Sikorska, A., 2014. Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych [‘Dilemmas in Defining Family Farms’]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej [Issues of Agricultural Economics] no.4, pp. 31-49.SikorskaA.2014Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych [‘Dilemmas in Defining Family Farms’]Zagadnienia Ekonomiki Rolnej [Issues of Agricultural Economics]43149Search in Google Scholar

Sivignon, M., 1992-1993. La diffusion des modèles agricoles: essai d’interprétation des agricultures de l’est et du sud de l’Europe. Revue Géographique des Pyrenées et du Sud-Ouest, vol. 63, fasc. 2, pp. 133-153.SivignonM.1992-1993La diffusion des modèles agricoles: essai d’interprétation des agricultures de l’est et du sud de l’EuropeRevue Géographique des Pyrenées et du Sud-Ouest63fasc. 2133153Search in Google Scholar

Sowa, J., 2014. Fantomowe ciało króla [The Phantom Body of the King]. Universitas, Kraków.SowaJ.2014Fantomowe ciało króla [The Phantom Body of the King]UniversitasKrakówSearch in Google Scholar

Stronge, M., 2008. Family Farming: A New Economic Vision. University of Nebraska Press, Lincoln (1st edition 1988).StrongeM.2008Family Farming: A New Economic VisionUniversity of Nebraska PressLincoln1st edition1988Search in Google Scholar

Szafraniec, K., 2002. Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o role wsi i chłopów w procesie przemian systemowych [‘Poland’s Systemic Residuum, or the Question of the Role of the Countryside and of the Peasants’],[in:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju [Rural Areas and Agriculture: Development Perspectives]. Institute of Agricultural and Food Economics, Institute for Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Warsaw School of Economics, Warsaw.SzafraniecK.2002Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o role wsi i chłopów w procesie przemian systemowych [‘Poland’s Systemic Residuum, or the Question of the Role of the Countryside and of the Peasants’],[in:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju [Rural Areas and Agriculture: Development Perspectives]Institute of Agricultural and Food Economics, Institute for Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Warsaw School of EconomicsWarsawSearch in Google Scholar

Szczepański, J., 1973. Zmiany społeczeństwa polskiego pod wpływem uprzemysłowienia [Changes in Polish Society Under the Impact of Industrialization]. CRZZ, Warsaw.SzczepańskiJ.1973Zmiany społeczeństwa polskiego pod wpływem uprzemysłowienia [Changes in Polish Society Under the Impact of Industrialization]CRZZWarsawSearch in Google Scholar

Tepicht J., 1973: Marxisme et agriculture. Le paysan polonais. Armand Colin, Paris.TepichtJ.1973Marxisme et agriculture. Le paysan polonaisArmand ColinParisSearch in Google Scholar

Tomczak, F., 1988. Gospodarka rodzinne w rolnictwie. Teraźniejszość i przyszłość [Family Farming in Agriculture: Past and Present]. National Agricultural and Forestry Publishing, Warsaw.TomczakF.1988Gospodarka rodzinne w rolnictwie. Teraźniejszość i przyszłość [Family Farming in Agriculture: Past and Present]National Agricultural and Forestry PublishingWarsawSearch in Google Scholar

Wilkin, J., 1988. Chłopski skladnik losów gospodarki socjalistycznej (ze szczególnym uwzglednieniem polskich doświadczeń) [‘The Peasant Contribution to the Fate of Communist Economics (with Particular Consideration of the Polish Experience)’], [in;] Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej [Peasant Economics in the Communist System of Economics], J. Wilkin (ed.). Department of Economics of the University of Warsaw, Warsaw, pp. 7-35.WilkinJ.1988Chłopski skladnik losów gospodarki socjalistycznej (ze szczególnym uwzglednieniem polskich doświadczeń) [‘The Peasant Contribution to the Fate of Communist Economics (with Particular Consideration of the Polish Experience)’]Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej [Peasant Economics in the Communist System of Economics]WilkinJ.Department of Economics of the University of WarsawWarsaw735Search in Google Scholar

Wilkin, J., 2013. Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw w Polsce i Unii Europejskiej [‘The Axiology and Praxeology of Policies on Small Farms in Poland and the European Union’]. Wieś i Rolnictwo [Rural Areas and Agriculture], no. 2., pp. 43-54.WilkinJ.2013Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw w Polsce i Unii Europejskiej [‘The Axiology and Praxeology of Policies on Small Farms in Poland and the European Union’]Wieś i Rolnictwo [Rural Areas and Agriculture]24354Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo