1. bookVolume 60 (2020): Issue 2 (November 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Can the Regular Physical Load Change the Functional State of Pupils in Elementary School?

Published Online: 18 Nov 2020
Volume & Issue: Volume 60 (2020) - Issue 2 (November 2020)
Page range: 146 - 157
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Summary

The functional status of the organism is a cluster of aerobic, cardiorespiratory and cardiovascular ability in co-operation with the muscular ability ensuring physiological activity of myocard and muscles in the form of regular dynamic and static active movement. Nowadays is observed an increasing lack of physical activity in the pediatric population, which is reflected in the increasing number of the civilization diseases. The aim of this work was to show the impact of regular dynamic activity on the functional status of the cardiovascular system and fitness in schoolable children (n = 100) using Ruffier’s functional test. The values of the Ruffier index were monitored and compared in groups of girls (n = 25) and boys (n = 25) involved in regular school activity within subject „Physical education“ in comparison with groups of children participating also in regular out-of-school physical activity (girls n = 25, boys n = 25) during 5 months. The most significant result (p < 0.001) was observed in functional status of children involved in both regular and after-school activity after 5 months. Presented work showed the significant impact of regular physical activities on circulatory system and muscular work of schoolable children.

Keywords

1. BAŇÁROVÁ, P., I. PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ & E. VASKÁ, 2015. Faktory ovplyvňujúce kvalitu kardiovaskulárneho systému a sledovanie ich vplyvu na zdatnosť obehového systému/Factors affecting the quality of cardiovascular and of their influence on the fitness of the circulatory system. In: Slov. J. Health Sci. 6(2), 102-125. ISSN 1338-161X.Search in Google Scholar

2. BAŇÁROVÁ, P. S., I., PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ & V., MELUŠ, 2016. Efficiency of the cardiovascular system and factors affecting on its quality. In: Univ. Rev.10 (3), 17-23. ISSN 1339-5017.Search in Google Scholar

3. ČERVINKOVÁ, Z. et al., 2000. Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0047-1.Search in Google Scholar

4. DIAS, K. A., D. J. GREEN, Ch. B. INGUL, T. G. PAVEY & J. S. COOMBES, 2015. Exercise and Vascular Function in Child Obesity: A Meta-Analysis. In: Pediatrics.3, 648. ISSN 1098-4275.10.1542/peds.2015-061626260721Search in Google Scholar

5. DVOŘÁKOVÁ, H. & Z. ENGELTHALTEOVÁ, 2017. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, ISBN 978-80-246-3353-4.Search in Google Scholar

6. HERBST, A., O. KORDONOURI, K. SCHWAB, F. SCHMIDT & R. W. HOLL, 2007. Impact of physical activity on cardiovascular risk factors in children with type 1 diabetes. In: Diabetes Care.8, 2098-2100. ISSN 1935-5548.10.2337/dc06-263617468347Search in Google Scholar

7. HRABINEC, J., 2017. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-246-3625-2.Search in Google Scholar

8. CHUO, Y., J, BIAN, Q. LIL, Q., T. LEAVITT, E. I. ROSENBERG, T. W. BUFORD, M. D. SMITH, H. K. VINCENT, F. MODAVE1, 2018. A 3-minute test of cardiorespiratory fitness for use in primary care clinics [online]. July 2018 [cit. 2020-05-19]. Accessible from: https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0201598&type=printable.Search in Google Scholar

9. JANČÍK, J., E. ZÁVODNÁ & M. NOVOTNÁ, 2006. Fyziologie tělesné zátěže – vybrané kapitoly [online]. 2006 [cit. 2019-09-17]. Accessible from: https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch05s01.html#d0e486Search in Google Scholar

10. JÄRVISALO, M. J., A. PUTTO-LAURILA, L. JARTTI, T. LEHTIMAKI, T. SOLAKIVI, T. RONNEMAA & O. T. RAITAKARI, 2002. Carotid Artery Intima-Media Thickness in Children With Type 1 Diabetes. In: Diabetes.2, 493-498. ISSN 1939-327X.10.2337/diabetes.51.2.49311812760Search in Google Scholar

11. JAVORKA, K. et al., 2014. Lekárska fyziológia. Martin: OSVETA, ISBN 978-80-8063-407-0.Search in Google Scholar

12. KALMAN, M., 2019. České deti přibírají. Pětina z nich má problém s hmotnosti. [online] 2019, [cit. 2020-02-19]. Accessible from: https://zdravagenerace.cz/reporty/obezita/Search in Google Scholar

13. KUSYN, M. & P., KUSYNOVA, 2018. Pohybová aktivita u dětí 1. – vliv na rust a vývoj. [online] 2018, [cit. 2019-11-12]. Accessible from: https://detiapohyb.cz/pohybova-aktivitau-deti-vliv-na-rust-a-vyvoj/>Search in Google Scholar

14. LABROSSE, M. R., 2018. Cardiovascular mechanics. CRC Press/Taylor & Francis Group London, ISBN 978-1-138-19723-7.Search in Google Scholar

15. MARKO, M., & E. BENDÍKOVÁ., 2019.Changes of body posture in elementary schol pupils by applying propriofoot concept in P.E.lessons. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.59 (2), pp. 172-183.10.2478/afepuc-2019-0015Search in Google Scholar

16. PASTUCHA, D., R. FILIPČÍKOVÁ, M., BEZDIČKOVÁ, Z. BLAŽKOVÁ & J. HYJÁNEK, 2011. Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-4065-2.Search in Google Scholar

17. POKORNÝ, I., 2004. Zdravotní tělesná výchova pro seniory. Ústí nad Labem: PF UJEP, ISBN 80-7044-637-4.Search in Google Scholar

18. RADVANSKÝ, J., 2006. Cyklus prednášok Fyziológia. Záťaž a kardiovaskulárny aparát [online]. 2006 [cit. 2019-10-20]. Accessible from: http://tvl.lf2.cuni.cz/wordpress/wp-content/uploads/Zaklady-zatezove-fyziologie.pdfSearch in Google Scholar

19. ROUBALOVÁ, B., 2015. Počítač místo pohybu. Tak vypadají prázdniny většiny dětí [online] 2015 [cit. 2020-02-19]. Accessible from: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pocitac-misto-pohybu-tak-vypadaji-prazdniny-vetsinydeti/r~4e930fce4bc711e5974b0025900fea04/Search in Google Scholar

20. SVOBODOVÁ, L., 2015. Trendy v realizaci pohybové aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. Brno, Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-7963-2.Search in Google Scholar

21. SIGMUND, E. & D., SIGMUNDOVÁ, D., 2015. Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4840-4.10.5507/ftk.15.24448398Search in Google Scholar

22. ŠKUTOVÁ, N., 2020. Effect of regular dynamic load on functional status of schoolchildren. Košice. University of veterinary medicine and Pharmacy in Košice. Diploma thesis.Search in Google Scholar

23. ŠTEJFA, M., 2007. Kardiologie. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-1385-4.Search in Google Scholar

24. TANHA, T., P., WOLLMER, O., THORSSON & M. K. KARLSSON, 2011. Lack of physical activity in young children is related to higher composite risk factor score for cardiovascular disease. In: Acta Pediatrica.5, 717-721. ISSN 0803-5253.10.1111/j.1651-2227.2011.02226.x21342249Search in Google Scholar

25. VANČURA, V. & J., RADVANSKÝ, 2007. Fyziologie tělesné záteže. In: Kardiologická revue.9, pp. 5-9, ISSN 1803-6597.Search in Google Scholar

26. VOKURKA, M., 2012. Patofyziologie pro nelékařské směry. Karolinum Press, Praha, Univerzita Karlova v Praze, ISBN 978-80-246-2032-9.Search in Google Scholar

27. ZUMR, T., 2019. Kondiční příprava dětí a mládeže. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-271-2745-0.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo