1. bookVolume 25 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Operating Parameters and Environmental Indicators of Diesel Engines Fed with Crop-Based Fuels

Published Online: 24 May 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 13 - 28
Received: 01 Feb 2021
Accepted: 01 Apr 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

A comparative analysis of performance of Diesel engines fuelled by diesel oil, methyl ester of rapeseed oil and raw rapeseed oil was performed. The analysis of external characteristics of engines powered by various fuel types was accepted for an assessment. Engine performance rates were analysed while attention was paid to power courses, moment, unit fuel consumption and hour fuel consumption, exhaust fumes temperature and exhaust smoke. Operation effectiveness of engines was assessed when they were fed with various fuel types and optimal proportions of fuel mixtures were indicated. Environmental aspects of powering the engines with traditional fuels and crop-based fuels were analysed. The total CO2 emission in the entire process of manufacturing and combustion of fuels was accepted as a criterion. A simplified economic analysis was performed in the aspect of the underlying purpose of using crop-based fuels for propulsion of piston engines. Conclusions and recommendations that indicate directions of development concerning the analysed issue were prepared.

Keywords

Baczewski, K., Kałdoński, T. (2005). Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa. ISBN 978-83-206-1705-4. Search in Google Scholar

Bechtold, R. (2002). Alternative Fuels Transportation Fuels for Today and Tomorrow. Wyd. SAE International. Search in Google Scholar

Bocheński, C. (2003). Biodiesel paliwo rolnicze. SGGW, Warszawa. ISBN 978-83-724-4412-7. Search in Google Scholar

Bocheński, C. (2006). Assessment of energy inputs and emission of gases at production of esters of rapeseed oil. Inżynieria Rolnicza, 5, PTIR Kraków, 31-37. Search in Google Scholar

Dzieniszewski, G., Piekarski, W. (2006). The selected problems of feeding diesel engines with low-processed rape oil. Eksploatacja i Niezawodność, 3(31), PNTTE Warszawa, 58-65. Search in Google Scholar

Dzieniszewski, G. (2008). Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Inżynieria Rolnicza, 10(108), PTIR Kraków, 39-45. Search in Google Scholar

Holt, D. (2004). Alternative Diesel Fuels. Wyd. SAE International. ISBN-13: 978-0768013313. Search in Google Scholar

Jankowiak, S. (2001). Budowa i działanie wytwórni paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego opracowanej w PIMR. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Nr 1, Poznań, 76-79. Search in Google Scholar

Jonek-Kowalska, I. (2016). Ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z.97, Politechnika Śląska, 141-152. Search in Google Scholar

Kowalczyk, J., Longwic, R., Lotko, W., Górski, K., Łodygowski, K., Markov, K. (2015). Wstępna analiza toksyczności spalin silnika o zapłonie samoczynnym przy zasilaniu mieszaninami oleju rzepakowego z niereaktywnym rozpuszczalnikiem. Logistyka, 3, Poznań, 2350-2359. Search in Google Scholar

Lotko, W. (2007). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Motowidlak, U. (2016). Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej. WUŁ, Łódź. ISBN Ebooka: 978-83-808-8274-4, 9788380882744 Search in Google Scholar

Pawlak, J. (2000). Czy biopaliwo może być opłacalne. Technika Rolnicza, 4, Poznań. ISSN 2719-4221 (online) Search in Google Scholar

Sander, P., Longwic, R., Lotko, W., Niemczuk, B. (2017). Present concept of using rapeseed oil as fuel. Autobusy, 6, 414-419. Search in Google Scholar

Szlachta, Z. (2002). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKiŁ, Warszawa. 218s. Search in Google Scholar

Tys, J., Piekarski, W., Jackowska, J., Kaczor, A., Zając, G., Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku. Acta Agrophysica, 99, ISNN 1234-4125. Search in Google Scholar

Żołądkiewicz, A. (2018). Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych. Roczniki Naukowe, Z.3, tom XVIII, UMK w Toruniu, 426-431. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo