1. bookVolume 13 (2021): Issue 3 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German
access type Open Access

Change(s) in Vocabulary(/ies) – Hungarian and Romanian Lexical Phenomena During COVID

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 62 - 78
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German
Abstract

The COVID-19 epidemic caused not only an unprecedented crisis in our lives but also changes in our language use and word formation habits: this new disease and its cures have naturally led to the emergence of new concepts and names. In 2020, more and more words or phrases related to the COVID-19 epidemic appeared in the public sphere as a result of COVID-related publications issued by the World Health Organization, regulations issued by the authorities of the countries, news in the press, and endless debates in the social media. This study examines the lexicalization processes and semantic shifts generated by the COVID epidemic, as we aim to examine professional and colloquial developments in pandemic-inspired terminology. We analyse the changes that have taken place in the Hungarian and Romanian language environment, while also taking into account the English language elements as a background reference. Among the most notable lexico-semantic phenomena, we have identified word coinages, changes of meaning, and varied word formation techniques which have fostered the processes of lexicalization and neologism creation, revealing an impressive linguistic dynamic at the level of public discourse.

Keywords

Benő, Attila. 2004. Kölcsönszóhasználat, kódváltás a moldvai kétnyelvű beszélők megnyilatkozásában [Use of loanwords, code shift in the utterances of Moldavian bilingual speakers]. In: Kiss, Jenő (ed.), Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221) [Language and language use among Moldavian Csangos (Publications of the Hungarian Linguistic Society 221)]. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 23–36. Search in Google Scholar

Benő, Attila–János Péntek. 2003. Nyelvi érintkezések, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban [Linguistic contacts, linguistic dominances in the Transylvanian region]. Cluj-Napoca: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. Search in Google Scholar

Geeraerts, Dirk. 2009. Theories of lexical semantics. Oxford: Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780198700302.001.0001 Search in Google Scholar

Heltai, Pál. 2006. Szakmai kommunikáció és szaknyelv [Professional communication and language]. In: Silye, Magdolna (ed.), Porta Lingua – Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és kutatásban [Porta Lingua – Directions and perspectives in teaching and researching specialized languages]. Debrecen: DC ATC. 37–42 Search in Google Scholar

Katamba, Francis. 2005. English words. London: Routledge. Search in Google Scholar

Keszler, Borbála. 2000. A szóképzés [Word formation]. In: Keszler, Borbála (ed.), Magyar grammatika [Hungarian grammar]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 307–320. Search in Google Scholar

Kurtán, Zsuzsa. 2003. Szakmai nyelvhasználat [Professional languages]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Search in Google Scholar

Ladányi, Mária. 2007. Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek [Productivity and analogy in word formation: Principles and cases]. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Search in Google Scholar

Péntek, János 2007. Transzszilvanizmusok, romanizmusok és a határtalanítás programja [Transylvanisms, Romanian calques, and the programme of transcending boundaries]. In: Maticsák, Sándor–József Jankovics–Anna Kolláth–Judit Nyerges–János Péntek (eds.), Nyelv, nemzet, identitás. I. kötet [Language, nation, identity. Vol. I]. Debrecen–Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 115–124. Search in Google Scholar

Péntek, János–Attila Benő. 2020. A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) [The Hungarian language in Romania (Transylvania)]. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum Egyesület. Search in Google Scholar

Plag, Ingo. 2003. Word formation in English. UK: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511841323 Search in Google Scholar

Tamás, M. Dóra. 2014. A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések I [On the terminological issues of translating economic texts. Dissertations in translation studies I]. Budapest: ELTE BTK Fordító-és Tolmácsképző Tanszék. Search in Google Scholar

Vargáné Kiss, K. 2016. A pénzügyi terminológia fordításának néhány aspektusa [Some aspects of translating financial terminology]. In: Besznyák, Rita (ed.), Porta Lingua – 2016. A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban. Porta Lingua – 2016 [The stratification of specialized languages in professions, education, and research]. Budapest: SZOKOE. 179–191. Search in Google Scholar

Veszelszki, Ágnes. 2020. Karanténszótár. Virális tartalom [Quarantine dictionary. Viral content]. Budapest: Inter-IKU. Search in Google Scholar

https://www.tmc.edu/news/2020/05/covid-19-crisis-catalog-a-glossary-of-terms (downloaded on 03. 09. 2021). Search in Google Scholar

https://cpr.md/2020/03/19/mic-dictionar-de-pandemie (downloaded on 03. 10. 2021). Search in Google Scholar

http://stiri.tvr.ro/dic-ionar-covid-19-noul-coronavirus-a-adus-in-comportamenulnostru-reguli-noi-iar-in-limbaj-termeni-rar-folosi-i-inainte_861719.html#view (downloaded on 03. 19. 2021). Search in Google Scholar

https://www.kcl.ac.uk/news/coronaspeak-the-language-of-covid-19-goes-viral (downloaded on 03. 19. 2021). Search in Google Scholar

https://vaccinare-covid.gov.ro/resurse/mic-dictionar-de-vaccinare/ (downloaded on 03. 17. 2021). Search in Google Scholar

http://www.rabacov.net/mini-dictionar-de-pandemie-covid-19/ (downloaded on 02. 23. 2021). Search in Google Scholar

https://koronavirus.gov.hu (downloaded on 03. 29. 2021). Search in Google Scholar

https://korona.rmdsz.ro (downloaded on 03. 10. 2021). Search in Google Scholar

https://www.facebook.com/sziszi (downloaded on 03. 05. 2021). Search in Google Scholar

https://www.facebook.com/koronasmesek (downloaded on 03. 05. 2021). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo