1. bookVolume 23 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8627
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Lifestyle, sleep quality, and overall mental health of nursing students

Published Online: 11 Jul 2022
Volume & Issue: Volume 23 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 13 - 23
Received: 22 Jan 2022
Accepted: 17 May 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8627
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Introduction: Lifestyle is often a decisive factor influencing both, somatic health and mental health. The aim of the study was to evaluate the quality of life, sleep quality and general mental health of nursing students.

Material and method: The study used the diagnostic survey method. The study was cross-sectional. A questionnaire was used, which was made available to the respondents via the Internet. The survey included the demographic questionnaire, the Fantastic Life Inventory, the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (PSQI) and the General Health Questionnaire (GHQ-30). A total number of 165 nursing students (151 female and 14 male), aged from 19 to 53, participated in the study. All calculations were made using version 24 of the SPSS statistical package.

Results: The general mental health of students, as measured by the GHQ-30 scale, was quite good – the mean score on the GHQ30 scale – M = 9.21 (SD = 7.80). The average lifestyle quality index in the Fantastic Life Inventory Scale (M = 34.99; SD = 6.19) indicated a high quality of lifestyle.

As many as 81% (N = 134) of the respondents followed the principles of rational nutrition and consumed a balanced diet, 92% (N = 152) did not abuse alcohol, 86% (N = 142) did not smoke, 93% (N = 154) had never used other psychoactive substances. However, 57% (N = 94) of respondents did not undertake physical activity or undertook it on an insufficient level. Most of the subjects experienced sleep disturbances, the most common being difficulty falling asleep – 78.8% (N = 130), and waking up during the night or early in the morning – 70.3% (N = 116).

Conclusions: The quality of lifestyle and general mental health of the respondents was good. A significant influence of the quality of life on the occurrence of mental health disorders has been demonstrated.

Keywords

1. Palczewska A., Bodys-Cupak I., Chmiel, I.: Styl życia studentów I roku pielęgniarstwa. n.d., 2013. Search in Google Scholar

2. Zarzeczna-Baran M., Haasa-Wojdak E.: Wiedza studentów akademii medycznej w Gdańsku o niektórych elementach stylu życia. Probl. Hig. Epidemiol., 2007, T. 88, nr 1, s. 55-59. Search in Google Scholar

3. Ponczek D., Olszowy I.: Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. „Probl Hig Epidemiol”, 2012, T. 93, nr 2, s. 260-268. Search in Google Scholar

4. Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B.: Styl życia studentek kierunków medycznych, Probl. Hig. Epidemiol., 2013, T. 94, nr 2, s. 247-252. Search in Google Scholar

5. Ciećka N., Sochocka L.: Zdrowy styl życia w rozumieniu studentów uczelni o profilu medycznym. „Puls Uczelni”, T. 9, nr 3. s. 13-17.10.5604/2081-2021.1170713 Search in Google Scholar

6. Romanowska-Tołłoczko A.: Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 2011, T. 46, nr 1, s. 89-93. Search in Google Scholar

7. Mędrela-Kuder E.: Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. ROCZN. PZH 2011, T.62, nr 3, s. 315 – 318. Search in Google Scholar

8. Kluczyńska U.: Styl życia. Główne podejścia i perspektywy badawcze. W: Cylkowsk a-Nowak M, red. Eduk acja zdrowotna. Możliwości, problemy, ograniczenia, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008, s.46–58. Search in Google Scholar

9. Kulik T.: Definiowanie zdrowia i choroby a pielęgniarstwo. Pod red. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa., Lublin, 2008, T.I, wyd. II, s. 80-95. Search in Google Scholar

10. Woynarowska B.: Styl życia i zachowania zdrowotne, Woynarowska B., Eduk acja zdrowot na, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 57-69. Search in Google Scholar

11. Mrozkowiak M. i M.: Co to jest Zdrowy Styl Życia? Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2011. Search in Google Scholar

12. Bukłaho K., Cybulski M., Ustymowicz-Farbiszewska J., Krajewska-Kułak E.: Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Piel. Zdr. Publ., 2017, T. 26, nr 1, s. 19-25.10.17219/pzp/64703 Search in Google Scholar

13. Kuński, H.: Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera. Warszawa, 2002, s. 28-29. Search in Google Scholar

14. Rasińska R.: Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci, Nowiny Lekarskie, 2012, T. 81, nr 4, s. 354-359. Search in Google Scholar

15. Bilikiewicz A. red. Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, 153–157. Search in Google Scholar

16. Zięba M., Dębska G., Ławska W., Jabłońska P.: Jakość snu studiującej młodzieży na przykładzie studentów pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Problemy pielęgniarstwa, 2008, T. 16, nr 4, s. 374-368. Search in Google Scholar

17. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer; 1984. Search in Google Scholar

18. Griffin, R., Jankowiak, A., 2017. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 488–493. Search in Google Scholar

19. Mroczkowska D., Białkowska J.: Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, T. 20, nr 3, s. 265-269.10.5604/20834543.1124655 Search in Google Scholar

20. Żuralska R., Majkowicz M., Gaworska-Krzemińska A.: Psychologiczna ocena stylów radzenia sobie ze stresem a cechy osobowości studentów pielęgniarstwa i położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Problemy pielęgniarstwa, 2012, T. 20, nr 2, s. 1-7. Search in Google Scholar

21. Zimbardo P., Gerrig R.: Psychologia i życie. Wyd 4. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2012. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości, s. 186-223. Search in Google Scholar

22. Buysse DJ., Reynolds 3rd CF., Monk TH., Berman SR., Kupfer DJ. The PittsburghSleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatr Res, 1989, T. 28, nr 2, s. 193-213.10.1016/0165-1781(89)90047-4 Search in Google Scholar

23. Hajduk A.: Subiektywna jakość snu u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Gdańsk, 2015. Search in Google Scholar

24. Szatewicz A., Daniel M., Marek K., Szcześniak P., Kamińska B.: Zaburzenia snu u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit. Przegląd pediatryczny, 2010, T. 40, nr 2, s. 95-100. Search in Google Scholar

25. Szymczak R.: Wpływ przewlekłej hipoksji wysokogórskiej na wybrane parametry życiowe organizmu człowieka. Gdańsk, 2009. Search in Google Scholar

26. Deluga A, Kosicka B, Dobrowolska B, et al. Lifestyle of the elderly living in rural and urban areas measured by the FANTASTIC Life Inventory. Ann Agric Environ Med. 2018;25(3):562-567.10.26444/aaem/8645930260173 Search in Google Scholar

27. Cybulska A., Wieder-Huszla S., Jurczak A., Grochans E.: Wpływ cech osobowości i stanu zdrowia psychicznego personelu pielęgniarskiego na wybór stylu radzenia sobie ze stresem w kontakcie z umierającym człowiekiem. Pielęgniarstwo polskie, nr 3, T. 65, 2017, s. 427-436.10.20883/pielpol.2017.57 Search in Google Scholar

28. Małyszczak K., Pawłowski T.: Właściwości dyskryminacyjne polskiej wersji Kwestionariusza Ogólnego Zdrowia (GHQ−30) dla różnych metod zliczania punktów. Adv. Clin. Exp. Med. 2003, T. 12, nr 5, s. 621–624. Search in Google Scholar

29. Frydecka D., Małyszczak K., Chachaj A., Kiejna A.: Struktura czynnikowa Kwestionariusza Ogólnego Zdrowia (GHQ-30). Psychiatria Polska, 2010, T. 44, nr 3, s. 341–359. Search in Google Scholar

30. Bedyńska, S., Brzezicka, A. (red.). Statystyczny drogowskaz, Warszawa: Academica, wyd. 1, 2007. Search in Google Scholar

31. Bedyńska, S., Książek, M.: Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Warszawa: Akademickie Sedno, wyd. 1, 2012. Search in Google Scholar

32. Field, A.: Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage, 2009. Search in Google Scholar

33. Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B.: Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa. Problemy Pielęgniarstwa, 2013, T. 21, nr 4, s. 484-488. Search in Google Scholar

34. Radosz Z., Tomaszewska-Kumela P., Paplaczyk M., Gruszczyńska M.: Zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych. Rozprawy Społeczne, 2020, T. 14, nr 2, s. 151-164.10.29316/rs/122023 Search in Google Scholar

35. WHO Global recommendations on physical activity for health (2010). [on-line, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf, data dostępu 08.02.2021]. Search in Google Scholar

36. Sadłowska S., Zera A., Krupienicz A.: Poziom aktywności fizycznej studentów pielęgniarstwa warszawskiego uniwersytetu medycznego. Pielęgniarstwo Polskie, 2017, T. 65, nr 3, s. 404-408.10.20883/pielpol.2017.53 Search in Google Scholar

37. Misiarz M., Malczyk E., Zołoteńka-Synowiec M., Rydelek J., Sobota O.: Ocena zachowań żywieniowych studentów kierunków medycznych i niemedycznych z województwa świętokrzyskiego. Piel. Zdr. Publ., 2013, T. 3, nr 3, s. 265-272. Search in Google Scholar

38. Zalewska-Puchała J., Majda A., Korzonek R.: Zachowania zdrowotne i poczucie własnej skuteczności studentów w utrzymaniu zdrowia. Problemy pielęgniarstwa, 2013, T. 21, nr 4, s. 504-511. Search in Google Scholar

39. Bielska D., Kurpas D., Ołtarzewska A., Piotrowska-Depta M., Gomółka E., Wojtal M., Florek E: Wzorce picia alkoholu i palenie tytoniu wśród studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przegląd Lekarski, 2014, T. 71, nr 2, s. 597-600. Search in Google Scholar

40. Kurpas D., Mroczek B., Bielska D., Wojtal M., Seń M., Steciwko A.: Spożycie alkoholu i palenie tytoniu wśród studentów wyższych uczelni medycznych. Przegląd Lekarski, 2012, T. 69, nr 10, s. 893-895. Search in Google Scholar

41. Sokołowska B., Wachulak N., Piaszczyk D., Borzęcki A.: Problem uzależnień wśród studentów wybranych uczelni województwa lubelskiego. Forum Medycyny Rodzinnej, 2015, T. 9, nr 3, s. 197–199. Search in Google Scholar

42. Kurpas D., Mroczek B., Bielska D., Wojtal M., Grata-Borkowska U., Hans-Wytrychowska A., Grad I., Kowacki M., Szpakow A.: Poziom spożycia alkoholu i palenia tytoniu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Probl Hig Epidemiol, 2013, T. 94, nr 4, s. 757-761. Search in Google Scholar

43. Binkowska-Bury M., Sałacińska I., Więch P., Januszewicz P.: Palenie tytoniu wśród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, T. 21, nr 1,s. 101-106.10.5604/20834543.1142368 Search in Google Scholar

44. Kołpa M., Grochowska A., Kubik B., Schlegel-Zawadzka M.: Palenie tytoniu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kierunek pielęgniarstwo i informatyka. Probl. Hig. Epidemiol., 2007, T. 88, supl. 3, s. 75-80. Search in Google Scholar

45. Siemińska A., Jassem J., Uherek M., Wilanowski T., Nowak R., Jassem E.: Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów pierwszego roku medycyny. Pneumonol. Alergol. Pol., 2006, T. 74, s. 377-382.10.5603/ARM.28019 Search in Google Scholar

46. Łaszek M., Nowacka E., Szatko F.: Negatywne wzorce zachowań studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Probl Hig Epidemiol, 2011, T. 92, nr 1, s. 114-119.10.1606/1044-3894.4077311575321686064 Search in Google Scholar

47. Romero-Blanco C, Rodríguez-Almagro J, Onieva-Zafra MD, Parra-Fernández ML, Prado-Laguna MDC, Hernández-Martínez A.: Sleep Pattern Changes in Nursking Students Turing the COVID-19 Lockdown. Int J Environ Res Public Health, 2020, T. 17, nr 14,5222.10.3390/ijerph17145222740050232698343 Search in Google Scholar

48. Maheshwari G, Shaukat F.: Impact of Poor Sleep Quality on the Academic Performance of Medical Students. Cureus, 2019, T. 11, nr 4, e4357.10.7759/cureus.4357655051531192062 Search in Google Scholar

49. Alotaibi AD, Alosaimi FM, Alajlan AA, Bin Abdulrahman KA.: The relationship between sleep quality, stress, and academic performance among medical students. J Family Community Med., 2020, T. 27, nr 1, s. 23-28. Search in Google Scholar

50. Leduc C, Tee J, Weakley J, Ramirez C, Jones B.:The Quality, Quantity, and Intraindividual Variability od Sleep Among Students and Students-Athletes. Sports Health, 2020, T. 12, nr 1, s. 43–50.10.1177/1941738119887966693118231730421 Search in Google Scholar

51. Fukushima K, Fukushima N, Sato H, Yokota J, Uchida K.: Association bet ween nutritional level, menst rual-related symptoms, and mental health in female medical students. PLoS One, 2020, T. 15, nr 7, e0235909.10.1371/journal.pone.0235909 Search in Google Scholar

52. Mohebbi Z, Setoodeh G, Torabizadeh C, Rambod M.: State of Mental Health and Associated Factors in Nursing Students from Southeastern Iran. Invest Educ Enferm, 2019, T. 37, nr 3,e04.10.17533/udea.iee.v37n3e04 Search in Google Scholar

53. Göl İ, Erkin Ö.: Mental status of nursing students assessed using the general health questionnaire during the COVID-19 pandemic in Turkey. Perspect Psychiatr Care, 2021,10.1111/ppc.12740.10.1111/ppc.12740 Search in Google Scholar

54. Wu CS, Rong JR, Huang MZ.: Factors associated with perceived stress of clinical practice among associate degree nursing students in Taiwan. BMC Nurs, 2021, T. 20, nr 1, 89.10.1186/s12912-021-00602-6 Search in Google Scholar

55. Ghafari R, Mirghafourvand M, Rouhi M, Osouli Tabrizi S.: Mental health and its relationship with social support in Iranian students during the COVID-19 pandemic. BMC Psychol, 2021, T. 9, nr 1, 81.10.1186/s40359-021-00589-4 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo