1. bookVolume 72 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Science of many names: Onomastic terms in the opinion journalism of the Czech National Corpus

Published Online: 27 Sep 2021
Page range: 114 - 123
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The contribution focuses on the use and collocation analysis of basic notions linked to the field of onomastics, including those that are specialized (e.g., “proprium”, “anthroponym”, “toponym”, “chrematonym”, etc.) and the ones that are commonly used (e.g., “proper name/naming”). In the latter case, attention will be paid to whether these terms are connected to onomastic contexts. In general, the research analyses sources where the lemmata are used, including their typical surroundings. The goal of the paper is to show how the public perceives onomastics, whether it is familiar with its key terms. The analysis is based on the data of the Czech National Corpus, version 8, opinion-journalism texts.

Keywords

BALKANSKI, Todor – CANKOV, Kiril: Enciklopedija na bălgarskata onomastika. Veliko Tărnovo: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kiril i Metodij 2010. 550 s. Search in Google Scholar

BUČKO, Dmytro Hryhorovyč – TKAČOVA, Natalija Vasylivna: Slovnyk ukrajinskoji onomastyčnoji terminolohiji. Charkiv: Ranok 2012. 256 s. Search in Google Scholar

CVRČEK, Václav: pojmy:asociacni_miry. In: Příručka ČNK, 9. 4. 2018. Dostupná na: https://bit.ly/348mQ0f. [cit. 6. 12. 2020] Search in Google Scholar

CVRČEK, Václav – RICHTEROVÁ, Olga (eds.): cnk:syn:verze8. In: Příručka ČNK, 18. 12. 2019. Dostupná na: https://bit.ly/2ILc7Bu. [cit. 18. 11. 2020] Search in Google Scholar

DAVID, Jaroslav – KLEMENSOVÁ, Tereza: Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts. In: Miscellanea Geographica, 2019, Vol. 23, No 3. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/331652354_Still_having_a_conflict_potential_German_and_Hungarian_toponyms_in_the_Czech_and_Slovak_national_corpora_texts. [cit. 2. 12. 2020] Search in Google Scholar

DVOŘÁKOVÁ, Žaneta: Literární onomastika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2017. 292 s. Search in Google Scholar

FARKAS, Tamás: Terminological Studies in International and Hungarian Onomastics. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia. Hungarian and International Onomastic Terminology. Eds. A. Bölcskei – T. Fakas – M. Slíz. Uppsala – Budapest: International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017, s. 65–84. Search in Google Scholar

HARVALÍK, Milan – VALENTOVÁ, Iveta: The Current State and Perspectives of Onomastic Terminology. In: Onomastica Uralica, 2018, roč. 14, s. 53–63. Search in Google Scholar

HOUGH, Carol (ed.): The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford: Oxford University Press 2016. 832 s. Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovo v slovníku z pohľadu času a normy. Bratislava: Veda 2015. 160 s. Search in Google Scholar

JEDLIČKA, Alois (red.): Slovník slovanské lingvistické terminologie 1. Praha: Academia 1977. 592 s. Search in Google Scholar

KNAPPOVÁ, Miloslava: Chrématonymum. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. 2017. Dostupný na: https://www.czechency.org/slovnik/CHRÉMATONYMUM. [cit. 2. 11. 2020] Search in Google Scholar

KOVÁŘÍKOVÁ, Dominika: Kvantitativní charakteristiky termínů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017. 136 s. Search in Google Scholar

KŘEN, Michal – CVRČEK, Václav – ČAPKA, Tomáš – ČERMÁKOVÁ, Anna – HNÁTKOVÁ, Milena – CHLUMSKÁ, Lucie – JELÍNEK, Tomáš – KOVÁŘÍKOVÁ, Dominika – PETKEVIČ, Vladimír – PROCHÁZKA, Pavel – SKOUMALOVÁ, Hana – ŠKRABAL, Michal – TRUNEČEK, Petr – VONDŘIČKA, Pavel – ZASINA, Adrian Jan: Korpus SYN, verze 8 z 12. 12. 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK 2019. Dostupný na: http://www.korpus.cz. [cit. 18. 11. 2020] Search in Google Scholar

MÍSTECKÝ, Michal – KOLENČÍKOVÁ, Natália: Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča. In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 5, s. 257−274. Search in Google Scholar

ODALOŠ, Pavol – VALLOVÁ, Elena: Sústava slovanskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, neuralgické miesta, aktualizácia). In: Folia onomastica Croatica, 2020, roč. 29, s. 169–202. Search in Google Scholar

Onomastic Terminology. Dostupné na: https://icosweb.net/publications/onomastic-terminology. [cit. 30. 10. 2020] Search in Google Scholar

Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite 1983. 412 s. Search in Google Scholar

Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia 1993. 389 s. Search in Google Scholar

SVOBODOVÁ, Ivana a kol.: Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia 2015. 350 s. Search in Google Scholar

ŠRÁMEK, Rudolf – KUBA, Ludvík (eds.): Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Brno: Onomastická komise ČSAV 1989. 217 s. Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Slovenskí a českí onomastici diskutovali o terminológii. In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 1, s. 39–44. Search in Google Scholar

WITKOWSKI, Teodolius: Grundbegriffe der Namenkunde. Berlin: Akademie-Verlag 1964. 92 s. Search in Google Scholar

Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1973, roč. 14, č. 1, s. 1–280. Search in Google Scholar

ZASINA, Adrian Jan: pojmy:ipm. In: Příručka ČNK, 30. 1. 2017. Dostupná na: https://bit.ly/2W86bph. [cit. 6. 12. 2020] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo