1. bookVolume 72 (2021): Issue 2 (December 2021)
    NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

On corpus-driven research of complex adverbial prepositions with spatial meaning in Czech

Published Online: 30 Dec 2021
Page range: 425 - 433
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Complex adverbial prepositions with spatial meaning have not been sufficiently studied so far in Czech. To establish a set of these expressions in their actual usage, the resources of the Czech National Corpus were used in this study. The research has shown that the SYN2020 corpus is a relevant tool for searching for two-word expressions with a LOCATIVE ADVERB – SIMPLE PREPOSITION structure that have the same function as a one-word locative preposition. The article describes a method for the extraction of these expressions from the corpus, as well as a method for the collection of their quantitative data using corpus tools. As a result of the research, a list of expressions that are presumably complex prepositions is provided.

Keywords

[1] Blatná, R. (2006). Víceslovné předložky v současné češtině. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 351 p. Search in Google Scholar

[2] F. Čermák, J. Hronek and J. Machač (eds.). (1988). Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy neslovesné. Praha: Academia, 511 p. Search in Google Scholar

[3] Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, Z., and Grepl, M. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 799 p. Search in Google Scholar

[4] M. Komárek, J. Kořenský, J. Petr and J. Veselková (eds.). (1986). Mluvnice češtiny 2: Tvarosloví. Praha: Academia, 536 p. Search in Google Scholar

[5] Kroupová, L. (1985). Sekundární předložky v současné spisovné češtině. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 155 p. Search in Google Scholar

[6] Šuba, P. (1993). Tlumačalny slounik belaruskich prynazounikau. Minsk: Narodnaja asveta, 168 p. Search in Google Scholar

[7] Křen, M., Cvrček, V., Henyš, J., Hnátková, M., Jelínek, T., Kocek, J., Kováříková, D., Křivan, J., Milička, J., Petkevič, V., Procházka, P., Skoumalová, H., Šindlerová, J., and Škrabal, M. (2020). SYN2020: reprezentativní korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Accessible at: http://www.korpus.cz. Search in Google Scholar

[8] Kroupová, L. (1977). Další sporné případy sekundárních předložek. In Naše řeč, 60(2), pages 68–75. Search in Google Scholar

[9] Čechová, M., Dokulil, M., Hlavsa, Z., Hrbáček, J., and Hrušková, Z. (2011). Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 442 p. Search in Google Scholar

[10] Štícha, F. et al. (2018). Velká akademická gramatika současné češtiny. I(1). Praha: Academia, 763 p. Search in Google Scholar

[11] Štícha, F. et al. (2013). Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 974 p. Search in Google Scholar

[12] Sláma, J., and Štěpánková, B. (2019). On the Valency of Various Types of Adverbs and Its Lexicographic Description. In Jazykovedný Časopis (Philological Journal) [Online], 70(2), pages 158–169.10.2478/jazcas-2019-0047 Search in Google Scholar

[13] Vondráček M. (2020). Výrazy typu běda z pohledu slovnědruhového. In Lingvistika – Korpus – Empirie. Praha: Ústav pro jazyk český, pages 93–102. Search in Google Scholar

[14] Vondráček, M. (2018). Slovnědruhové přechody, sporná slovnědruhová klasifikace. In F. Štícha et al., Velká akademická gramatika současné češtiny. I(1). Praha: Academia, pages 100–107. Search in Google Scholar

[15] Vondráček, M. (1999). Příslovce a částice – hranice slovního druhu. In Naše řeč, 82(2), pages 72–78. Search in Google Scholar

[16] Zagnitko, A., Daniluk, I., Sitar, G., and Sukina, I. (2007). Slovnik ukrajinskich prijmennikiv. Sučasna ukrajinska mova. Doneck: TOV VKF “BAO”, 416 p. Search in Google Scholar

[17] Kanjuškevič, M. (2008). Belaruskija prynazouniki i ich analahi. Hramatyka realnaha užyvannja. Materyjaly da slounika. Hrodna: HrDU, 492 p. Search in Google Scholar

[18] Vsevolodova, M., Vinogradova, E., and Čaplygina, T. (2018). Russkie predlogi i sredstva predložnogo tipa. Materialy k funkcionalno-grammatičeskomu opisaniju realnogo upotreblenija. Moskva: URSS, 800 p. Search in Google Scholar

[19] Lachur, Cz. (2019). Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym. Materiały do słownika (w zestawieniu z językiem rossijskim). Tom 1. Kępa, 425 p. Search in Google Scholar

[20] Hnátková, M., Jelínek, T., Kopřivová, M., Petkevič, V., Rosen, A., Skoumalová, H., and Vondřička, P. (2019). Lexical database of multiword expressions in Czech. In V. Zakharov (ed.), Trudy meždunarodnoj konferencii “Korpusnaja lingvistika – 2019”, St. Petersburg: Saint Petersburg University Press, pages 9–16. Search in Google Scholar

[21] Hnátková, M., Jelínek, T., Kopřivová, M., Petkevič, V., Rosen, A., Skoumalová, H., and Vondřička, P. (2018). Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus – gramatika – axiologie, 9(17), pages 3–22. Search in Google Scholar

[22] Petkevič, V., Kopřivová, M., Hnátková, M., Jelínek, T., Kopřiva, P., Rosen, A., Skoumalová, H., and Vondřička P. (2020). Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. In Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 11, pages 37–62. Search in Google Scholar

[23] Hnátková, M., Křen, M., Procházka, P., and Skoumalová, H. (2014). The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14), Reykjavík: ELRA, pages 160–164. Search in Google Scholar

[24] A. Čermáková, L. Chlumská and M. Malá (eds.). (2016). Jazykové paralely. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 290 p. Search in Google Scholar

[25] Chlumská, L. (2017). Překladová čeština a její charakteristiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 149 p. Search in Google Scholar

[26] Chlumská, L., and Richterová, O. (2014). Překladová čeština v korpusech. In Naše řeč, 97(4–5), pages 259–269. Search in Google Scholar

[27] Chlumská, L. (2013). JEROME: jednojazyčný srovnatelný korpus pro výzkum překladové češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Accessible at: http://www.korpus.cz. Search in Google Scholar

[28] Richterová, O. (2016). Identifikace posunů ve slovnědruhové příslušnosti: nejen na paralelních korpusech. In A. Čermáková, L. Chlumská and M. Malá (eds.), Jazykové paralely. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pages 95–144. Search in Google Scholar

[29] Čermák, F. (2017). Korpus a korpusová lingvistika. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 268 p. Search in Google Scholar

[30] Cvrček, V. et al. (2015). Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 416 p. Search in Google Scholar

[31] J. Kocek, M. Kopřivová and K. Kučera (eds.). (2000). Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele. Praha: FF UK v Praze, 156 p. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo