1. bookVolume 15 (2021): Issue 2 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

“We Cannot Pray Without Kumyshka”: Alcohol in Udmurt Ritual Life

Published Online: 22 Dec 2021
Page range: 221 - 239
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

We trace the history of the uses of the alcoholic drink known as kumyshka among the Udmurt. Our focus is on kumyshka’s ritual uses both in public and domestic contexts in the second half of the 19th century, the early 20th century as well as the early 21st century. We suggest that kumyshka not only represents a site of resistance to the dominant religious regime, i.e. Russian Orthodoxy, but is also a tool for self-enhancement and identity making for this indigenous people in the Volga River basin in Central Russia. The consumption of kumyshka has been a frequent object of criticism in the accounts of Orthodox clergy, scholars, doctors, travellers and administrators. Most accounts show a moralising stance, which only occasionally reflects the local understandings behind its uses. As anthropologists working in the region, we compare these historical sources with the current practices. We discuss changes in the religious sphere as well as in gender roles related to the uses of kumyshka.

Keywords

Anan’in, V. 1901. Religiozno-prosvetitel’noye vozdeystviye episkopa na yazycheskiye verovaniya votyakov. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 21: 1106–1121. [Ананьин, В. 1901. Религиозно-просветитeльное воздействие эпископа на языческие верования вотяков. – Вятские епархиальные ведомости 21: 1106–1121]. Search in Google Scholar

Anisimov, Nikolay V. 2017. “Dialog mirov” v matritse kommunikativnogo povedeniya udmurtov. Tartu: University of Tartu Press. [Анисимов, Николай В. 2017. “Диалог миров” в матрице коммуникативного поведения удмуртов. Tartu: University of Tartu Press.] Search in Google Scholar

Anisimov, Nikolai. 2018. Mälestamisrituaal tšekan nüüdisaegse udmurdi küla etnokultuurilisel maastikul. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat 61. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 116–133. DOI: https://doi.org/10.33302/ermar-2018-005.10.33302/ermar-2018-005 Search in Google Scholar

Anisimov, Nikolay V. 2019. Alkogol’ v kul’ture udmurtov: otkrytyy tekst i skrytyy kontekst. – Napitki v kul’ture narodov Uralo-Povolzh’ya, compiled and edited by Ye. V. Popova. Izhevsk: UdmFITs UrO RAN, 205–225. [Анисимов, Николай В. 2019. Алкоголь в культуре удмуртов: открытый текст и скрытый контекст. – Напитки в культуре народов Урало-Поволжья, сост. и отв. ред. Е. В. Попова. Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН, 205–225.] Search in Google Scholar

Anisimov, Nikolay and Eva Toulouze. 2018. Sovremennoye bytovaniye obryada vös’nerge v d. Varkled-Bod’ya Agryzskogo rayona Respubliki Tatarstan (po materialam ekspeditsii 2017 goda). – Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy 4: 82–95. [Анисимов, Николай и Ева Тулуз. 2018. Современное бытование обряда вöсьнерге в д. Варклед-Бодья Aгрызского района Республики Tатарстан (по материалам экспедиции 2017 года). – Ежегодник финно-угорских исследований 4: 82–95.] Search in Google Scholar

Atamanov, Mikhail G. 2014. Kul’t Keremeta/Luda v srede udmurtov i ego otrazheniye v toponimii. – Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy 1: 20–35. [Атаманов, Михаил Г. 2014. Культ Керемета/Луда в среде удмуртов и его отражение в топонимии. – Ежегодник финно-угорских исследований 1: 20–35.] Search in Google Scholar

Blinov, Nikolay N. 1898. Yazycheskiy kul’t votyakov. Vyatka. [Блинов, Николай Н. 1898. Языческий культ вотяков. Вятка.] Search in Google Scholar

Bogayevskiy, P. 1896. Multanskoye “moleniye” votyakov v svete etnograficheskikh dannykh. Moskva. [Богаевский, П. 1896. Мултанское „моление“ вотяков в свете этнографических данных. Москва.] Search in Google Scholar

Buch, Max. 1882. Die Wotjäken, eine ethnologische Studie. Helsingfors. Search in Google Scholar

Elabuzhskiy, Mikhail. 1895. Moleniya nekreshchennykh votyakov Elabuzhskogo uyezda. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 15: 621–631. [Елабужский, Михаил. 1895. Моления некрещеных вотяков Елабужского уезда. – Вятские епархиальные ведомости 15: 621–631.] Search in Google Scholar

Emel’yanov, A. I. 1921. Kratkiy kurs po etnografii votyakov 3. Ostatki starinnykh verovaniy o obryadov u votyakov. Kazan’. [Емельянов, А. И. 1921. Краткий курс по этнографии вотяков 3. Oстатки старинних верований о обрядов у вотяков. Казань.] Search in Google Scholar

Emel’yanov, I. P., ed. 1957. Oktyabr’skaya sotsialisticheskaya revolyutsiya v Udmurtii. Sbornik dokumentov i materialov (1917–1918 gg.). Izhevsk: Udmurtskoye knizhnoye izdatel’stvo. [Емельянов, И. П., глав. ред. 1957. Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии. Сборник документов и материалов (1917–1918 гг.). Ижевск: Удмуртское книжное издательство.] Search in Google Scholar

Farmakovskiy, Mikhail. 1879. Iz otcheta Glazovskogo missionera za 1878 god (okonchaniye). – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 21: 523–542. [Фармаковский, Михаил. 1879. Из отчета Глазовского миссионера за 1878 год (окончание). – Вятские епархиальные ведомости 21: 523–542.] Search in Google Scholar

Gavrilov, Boris. 1880. Proizvedeniya narodnoy slovesnosti, obryady i pover’ya votyakov Kazanskoy i Vyatskoy guberniy. Kazan’. [Гаврилов, Борис. 1880. Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний. Казань.] Search in Google Scholar

Gavrilov, Petr. 1915. O neobkhodimosti bor’by s surrogatami alkogolya. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 34: 1051–1055. [Гаврилов, Петр. 1915. О необходимости борьбы с суррогатами алкоголя. – Вятские епархиальные ведомости 34: 1051–1055]. DOI: https://doi.org/10.1109/PAIEE.1915.6590200.10.1109/PAIEE.1915.6590200 Search in Google Scholar

Grinkova, N. P. 1940. Domashniye promysly, svyazannyye s izgotovleniyem odezhdy u udmurtov Bashkirskoy ASSR. – Sovetskaya etnografiya. Sbornik statey 3: 107–141. [Гринкова, Н. П. 1940. Домашние промыслы, связанные с изготовлением одежды у удмуртов Башкирской АССР. – Советская этнография. Сборник статей 3: 107–141.] Search in Google Scholar

Grishkina, M. V. 2010. Sem’ya kak khozyaystvennaya edinitsa i translyator nravstvennykh tsennostey udmurtskogo krest’yanstva (XVII – pervaya polovina XIX v.). – Vestnik Udmurtskogo universiteta 3: 32–41. [Гришкина, М. В. 2010. Семья как хозяйственная единица и транслятор нравственных ценностей удмуртского крестьянства (XVII – первая половина XIX в.). – Вестник Удмуртского университета 3: 32–41.] Search in Google Scholar

Holmberg [Harva], Uno. 1913. Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker. Helsinki: Finnische Literatur-Gesellschaft. Search in Google Scholar

Honko, Lauri; Senni Timonen and Michael Branch. 1994. The Great Bear: A Thematic Anthology of Oral Poetry in the Finno-Ugrian Languages. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Search in Google Scholar

Kappeler, Andreas. 1982. Russlands erste Nationalitäten: Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert. Köln: Böhlau. Search in Google Scholar

Kel’makov, Valey K. 2019. Proiskhozhdeniye i otrazheniye v udmurtskikh pis’mennykh istochnikakh nazvaniy nekotorykh khmel’nykh napitkov (Razmyshleniya lingvista). – Napitki v kul’ture narodov Uralo-Povolzh’ya, compiled and edited by Ye. V. Popova. Izhevsk: UdmFITs UrO RAN, 122–137. [Кельмаков, Валей К. 2019. Происхождение и отражение в удмуртских письменных источниках названий некоторых хмельных напитков (Размышления лингвиста). – Напитки в культуре народов Урало-Поволжья, сост. и отв. ред. Е. В. Попова. Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН, 122–137.] Search in Google Scholar

Khristolyubova, Lyudmila S. 2006. Zhenshchina v udmurtskom obshchestve. XVIII – nachalo XXI v. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN. [Христолюбова, Людмила С. 2006. Женщина в удмуртском обществе. XVIII – начало XXI в. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН.] Search in Google Scholar

Khrushcheva, Margarita. 1995. Folk Beliefs in the Udmurt System of the Calendar Rituals. – Folk Belief Today. Tartu: Eesti Keele Instituut, 192–200. Search in Google Scholar

Korobeynikov, Aleksey V. and Andrey A. Turanov. 2008. Vyatskoye krayevedeniye XIX veka. Svyashchennik N. I. Kurochkin ob udmurtakh. Izhevsk: Izdatel’skiy dom “Udmurtskiy universitet”. [Коробейников, Алексей В.; Андрей А. Туранов. 2008. Вятское краеведение XIX века. Священник Н. И. Курочкин об удмуртах. Ижевск: Издательский дом “Удмуртский университет”.] Search in Google Scholar

Koshurnikov, V. 1880. Byt votyakov Sarapul’skogo uyezda Vyatskoy gubernii. Etnograficheskiy ocherk. Kazan’. [Кошурников, В. 1880. Быт вотяков Сарапульского уезда Вятской губернии. Этнографический очерк. Казань.] Search in Google Scholar

Kralina, Nadezhda P., comp. 1960. Poslovitsy i pogovorki udmurtskogo naroda. Izhevsk: Ud murtskoye knizhnoye izdatel’stvo. [Кралина, Надежда П., сост. 1960. Пословицы и поговорки удмуртского народа. Ижевск: Удмуртское книжное издательство.] Search in Google Scholar

Krasnopёrov, Petr. 2011. Vorshud (glavnaya svyatynya votyatskogo shalasha). – Materialy polevykh issledovaniy MAE RAN 11, edited by Ye. G. Fedorova. Sankt Peterburg: MAE RAN, 285–289. [Краснопёров, Петр. 2011. Воршуд (главная святыня вотяцкого шалаша). – Материалы полевых исследований МАЭ РАН 11, ред. Е. Г. Федорова. СПб.: МАЭ РАН, 285–289.] DOI: https://doi.org/10.1163/156798911X581333.10.1163/156798911X581333 Search in Google Scholar

Kreknin, Stefan. 1899. Votyaki Glazovskogo uyezda i kratkiy ocherk khristianskoy missii sredi nikh. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 11: 542–563. [Крекнин, Стефан. 1899. Вотяки Глазовского уезда и краткий очерк христианской миссии среди них. – Вятские епархиальные ведомости 11: 542–563.] Search in Google Scholar

Kulikov, K. I., ed. 2004. Istoriya Udmurtii: konets XV – nachalo XX veka. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN. [Куликов, К. И., глав. ред. 2004. История Удмуртии: конец XV – начало XX века. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН.] Search in Google Scholar

Leete, Art. 2019. The Effects of Alcohol Trade among the Samoyeds and Ob-Ugrians in the Russian North and Western Siberia. – Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective, edited by Tímea Bata and Albert Zsolt Jakab. Budapest; Kolozsvár: L’Harmattan, 53−67. Search in Google Scholar

Lintrop, Aado. 2003. Udmurdi usund. Tartu: Eesti Rahva Muuseum. Search in Google Scholar

Luppov, Pavel N. 1899. Khristianstvo u votyakov so vremeni pervykh istoricheskikh izvestiy o nikh do XIX veka. Sankt-Peterburg. [Луппов, Павел Н. 1899. Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о них до XIX века. Санкт-Петербург.] Search in Google Scholar

Luppov, Pavel N. 1905. Ocherki po istorii rasprostraneniya i utverzhdeniya khristianstva u votyakov v XIX veke (okonchaniye). – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 9: 514–525. [Луппов, Павел Н. 1905. Очерки по истории распространения и утверждения христианства у вотяков в XIX веке (окончание). – Вятские епархиальные ведомости 9: 514–525.] Search in Google Scholar

Luppov, Pavel N. 1911a. Khristianstvo u votyakov v pervoy polovine XIX v: issledovaniye. Vyatka. [Луппов, Павел Н. 1911. Христианство у вотяков в первой половине XIX в.: исследование. Вятка.] Search in Google Scholar

Luppov, Pavel N. 1911b. Materialy dlya istorii khristianstva u votyakov v pervoy polovine XIX veka. Vyatka. [Луппов, Павел Н. 1911б. Материалы для истории христианства у вотяков в первой половине XIX века. Вятка.] Search in Google Scholar

Luppov, Pavel N. 1927. Iz nablyudeniy nad bytom udmurtov Varziyatchinskogo kraya Votskoy Avtonomonoy oblasti. Izhevsk: Udkniga. [Луппов, Павел Н. 1927. Из наблюдений над бытом удмуртов Варзиятчинского края Вотской Автономной области. Ижевск: Удкнига.] Search in Google Scholar

Mikheyev, Ivan S. 1926. Bolezni i sposoby ikh lecheniya po verovaniyam i obychayam kazanskikh votyakov. – Votyaki. Sbornik po voprosam byta, ekonomiki i kul’tury votyakov. Moskva, 44–48. [Михеев, Иван С. 1926. Болезни и способы их лечения по верованиям и обычаям казанских вотяков. – Вотяки. Сборник по вопросам быта, экономики и культуры вотяков. Москва, 44–48.] Search in Google Scholar

Mikheyev, Ivan S. 1928. Kumyshka. Istoriya kumyshki. – Izvestiya obshchestva arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom gosudarstvennom universitete 34 (1–2): 146–159. [Михеев, Иван С. 1928. Кумышка. История кумышки. – Известия oбщества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете 34 (1–2): 146–159.] Search in Google Scholar

Munro, George E. 2018. Review of Russian History through the Senses: From 1700 to the Present. – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 3: 76–79. Search in Google Scholar

Nalimov, Vasiliy P. 2010. Ocherki po etnografii finno-ugorskikh narodov. Izhevsk; Syktyvkar: UIIYaL UrO RAN; IYaLI Komi NTs UrO RAN. [Налимов, Василий П. 2010. Очерки по этнографии финно-угорских народов. Ижевск; Сыктывкар: УИИЯЛ УрО РАН; ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.] Search in Google Scholar

Obyazatel’noye 1915 = Obyazatel’noye postanovleniye № 2. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 3: 72–73. [Обязательное постановление № 2. – Вятские епархиальные ведомости 3: 72–73.] Search in Google Scholar

Obzor 1925 = Obzor deyatel’nosti Oblastnogo Ispolinitel’nogo Komiteta Votskoy Avtonomnoy Oblasti. 1923–24 khozyaystvennyy god. Izhevsk. [Обзор деятельности Областного Исполнительного Комитета Вотской Автономной Области. 1923–24 хозяйственный год. Ижевск.] Search in Google Scholar

Orlov, Pavel A. 1999. Veshchnyy mir udmurtov (k semantike materialn’noy kul’tury). A PhD Dissertation. Izhevsk. [Орлов, Павел А. 1999. Вещный мир удмуртов (к семантике материальной культуры). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ижевск.] Search in Google Scholar

Orlov, Pavel A. 2004. Status alkogolya v traditsionnoy udmurtskoy kul’ture. – G. E. Vereshchagin i etnokul’turnoye razvitiye narodov Uralo-Povolzh’ya. Sbornik statey, compiled by V. M. Vanyushev and T. S. Zykina. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN, 94–100. [Орлов, Павел А. 2004. Статус алкоголя в традиционной удмуртской культуре. – Г. Е. Верещагин и этнокультурное развитие народов Урало-Поволжья. Сборник статей, сост. В. М. Ванюшев, Т. С. Зыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 94–100.] Search in Google Scholar

Pervukhin, Nikolay. 1888a. Eskizy predanii i byta inorodtsev Glazovskogo uyezda. Eskiz I-y: Drevnyaya religiya votyakov po ee sledam v sovremennykh predaniyakh. Vyatka. [Первухин, Николай. 1888a. Эскизы предании и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз I-й. Древняя религия вотяков по ее следам в современных преданиях. Вятка.] Search in Google Scholar

Pervukhin, Nikolay. 1888b. Eskizy predanii i byta inorodtsev Glazovskogo uyezda. Eskiz II-y: Idolozhertvennyy ritual drevnikh votyakov po ego sledam, v rasskazakh starikov i v sovremennykh obryadakh. Vyatka. [Первухин, Николай. 1888b. Эскизы предании и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз II-й. Идоложертвенный ритуал древних вотяков по его следам в рассказах стариков и в современных обрядах. Вятка.] Search in Google Scholar

Pervukhin, Nikolay. 1888c. Eskizy predanii i byta inorodtsev Glazovskogo uyezda. Eskiz III-y: Sledy yazycheskoy drevnosti v obraztsakh proizvedeniy ustnoy narodnoy poezii votyakov. Vyatka. [Первухин, Николай. 1888b. Эскизы предании и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз III-й: Следы языческой древности в образцах устной народной поэзии вотяков. Вятка.] Search in Google Scholar

Pislegin, Nikolay V. 2016. Udmurtskaya kumyshka: dokumental’nyye svidetel’stva povsednevnosti vtoroy poloviny XVIII–XIX vv. – Oriental Studies 9 (5): 90–96. [Пислегин, Николай В. 2016. Удмуртская кумышка: документальные свидетельства повседневности второй половины XVIII–XIX вв. – Oriental Studies 9 (5): 90–96.] Search in Google Scholar

Rassylka 1905 = Rassylka broshyury o vrede kumyshki. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 10: 591. [Рассылка брошюры о вреде кумышки. – Вятские епархиальные ведомости 10: 591.] Search in Google Scholar

Retish, Aaron B. 2016. The Taste of Kumyshka and the Debate over Udmurt Culture. – Russian History through the Senses from 1700 to the Present, edited by Matthew P. Romaniello and Tricia Starks. London: Bloomsbury, 141–164. DOI: https://doi.org/10.5040/9781474263160.ch-007.10.5040/9781474263160.ch-007 Search in Google Scholar

Russkikh, Tat’yana N. 2019. Traditsiya ugoshcheniya napitkami v kommunikativnom prostranstve severnykh udmurtov. – Napitki v kul’ture narodov Uralo-Povolzh’ya, compiled and edited by Ye. V. Popova. Izhevsk: UdmFITs UrO RAN, 227–238. [Русских, Татьяна Н. 2019. Традиция угощения напитками в коммуникативном пространстве северных удмуртов. – Напитки в культуре народов Урало-Поволжья, сост. и отв. ред. Е. В. Попова. Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН, 227–238]. Search in Google Scholar

Sadikov, Ranus R. 2019. Traditsionnaya religiya zakamskikh udmurtov (istoriya i sovremennost’). 2nd revised edn. Ufa: Pervaya tipografiya. [Садиков, Ранус Р. 2019. Традиционная религия закамских удмуртов (история и современность). 2-е издание, дополненное. Уфа: Первая типография.] Search in Google Scholar

Semenov [Sёmenov-Tyan-Shanskiy], Petr P., ed. 1901. Zhivopisnaya Rossiya, otechestvo nashi 8 (2): Priural’skiy kray. Sankt-Peterburg: Vol’f. [Семенов [Семёнов-Тян-Шанский], Петр П., ред. 1901. Живописная Россия, отечевство наше 8 (2): Приуральский край. Санкт-Петеребург: Вольф.] Search in Google Scholar

Shklyayev, Georgiy K. 1989. Obryady i pover’ya udmurtov, svyazannyye s zhilishchem. – Fol’klor i etnografiya udmurtov: obryady, obychai, pover’i. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN, 28–43. [Шкляев, Георгий К. 1989. Обряды и поверья удмуртов, связанные с жилищем. – Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи, поверьи. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 28–43.] Search in Google Scholar

Shutova, Nadezhda I. 2001. Dokhristianskiye kul’tovyye pamyatniki v udmurtskoy religioznoy traditsii: opyt kompleksnogo issledovaniya. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN. [Шутова, Надежда И. 2001. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: опыт комплексного исследования. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. ] Search in Google Scholar

Siikala, Anna-Leena and Oleg Ulyashev. 2011. Hidden Rituals and Public Performance: Traditions and Belonging among the Post-Soviet Khanty, Komi and Udmurts. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sff.19.10.21435/sff.19 Search in Google Scholar

Sirelius, Uno T. 2003 [1907]. Iz puteshestviya po Severo-Vostoku Rossii (fragmenty putevykh zametok). – Gertsenka: Vyatskiye zapiski 5, compiled by N. P. Gur’yanova. Kirov. http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number5&ELEMENT=gerzenka5_2_5 (accessed November 11, 2021). [Сирелиус, Уно Т. 2003 [1907]. Из путешествия по Северо-Востоку России (фрагменты путевых заметок). – Герценка: Вятские записки 5, сост. Н. П. Гурьянова. Киров. http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number5&ELEMENT=gerzenka5_2_5] Search in Google Scholar

Smirnov, Ivan N. 1890. Votyaki. Istoriko-etnograficheskiy ocherk. Kazan’. [Смирнов, Иван Н. 1890. Вотяки. Историко-этнографический очерк. Казань.] Search in Google Scholar

Sprenzhin, K. A. 1900. Nekotoryye dannyye o kumyshke, prigotovlyaemoy votyakami. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 17: 818–823. [Спренжин, К. А. 1900. Некоторые данные о кумышке, приготовляемой вотяками. – Вятские епархиальные ведомости 17: 818–823.] Search in Google Scholar

Taagepera, Rein. 1999. The Finno-Ugric Republics and the Russian State. New York, NY: Routledge. Search in Google Scholar

Toulouze, Eva. 2011. Périple spirituel chez les Oudmourtes avec quelques portraits. Notes de terrain, juillet 2011. – Études finno-ougriennes 43: 250−264. Search in Google Scholar

Toulouze, Eva and Laur Vallikivi. 2021. Kul’tura i religioznaya praktika zakamskikh udmurtov: izmenchivost’ i gibkost’ sovremennoy religioznoy praktiki. – Sovremennaya udmurtskaya kul’tura II, edited by Eva Toulouze, Yelena Popova, Nikolay Anisimov. Tallinn: Tallinn University Press, 211–266. [Тулуз, Ева; Лаур Валликиви. 2021. Культура и религиозная практика закамских удмуртов: изменчивость и гибкость современной религиозной практики. – Современная удмуртская кукльтура II, сост. Ева Тулуз, Елена Попова, Николай Анисимов. Таллинн: Издательство Таллиннского университета, 211–266.] Search in Google Scholar

Toulouze, Eva and Nikolai Anisimov. 2018. “The Year Replaces the Year.” Udmurt Spring Ceremonies of the Non-Christian Udmurt: An Ethnographic Analysis of Contemporary Ritual Life (on Materials from Varkled-Böd’ya Village). – Journal of Ethnology and Folkloristics 12 (1): 59−94. DOI: https://doi.org/10.2478/jef-2018-0005.10.2478/jef-2018-0005 Search in Google Scholar

Toulouze Eva and Nikolai Anisimov. 2020. Spring Rituals of the Varkled-Bodya Udmurt/Весенние обряды удмуртов д. Варклед-Бодья. Tartu: ELM Scholarly Press.10.7592/VarkledBodya Search in Google Scholar

Toulouze, Eva; Ranus Sadikov, Laur Vallikivi, Liivo Niglas and Nikolai Anisimov. 2018a. Continuity and Revitalisation in Sacrificial Rituals by the Eastern Udmurt I. The Collective Sacrificial Rituals by the Bashkortostan Udmurt: Rooted in Tradition. – Folklore 72: 203−218. DOI: https://doi.org/10.7592/FEJF2018.72.udmurt1.10.7592/FEJF2018.72.udmurt1 Search in Google Scholar

Toulouze, Eva; Ranus Sadikov, Laur Vallikivi, Liivo Niglas and Nikolai Anisimov. 2018b. Continuity and Revitalisation in Sacrificial Rituals by the Eastern Udmurt II. Collective Sacrificial Rituals by the Bashkortostan Udmurt: Revitalisation and Innovation. – Folklore 73: 117−144. DOI: https://doi.org/10.7592/FEJF2018.73.udmurt2.10.7592/FEJF2018.73.udmurt2 Search in Google Scholar

Tr-iy (svyashchennik). 1912. Na rodine. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 2: 38–43. [Тр-ий (священник). 1912. На родине. – Вятские епархиальные ведомости 2: 38–43.] Search in Google Scholar

Vereshchagin, Grigoriy E. 1886. Votyaki Sosnovskogo kraya. Sankt-Peterburg. [Верещагин, Григорий Е. 1886. Вотяки Сосновского края. Санкт-Петербург.] Search in Google Scholar

Vereshchagin, Grigoriy E. 1889. Votyaki Sarapul’skogo uyezda Vyatskoy gub. Sankt-Peterburg. [Верещагин, Григорий Е. 1889. Вотяки Сарапульского уезда Вятской губ. Санкт-Петербург.] Search in Google Scholar

Vinogradov, Semёn N. 2010. Kladez’ udmurtskoy filosofii i magii. Izhevsk: Invozho. [Виноградов, Семён Н. 2010. Кладезь удмуртской философии и магии. Ижевск: Инвожо.] Search in Google Scholar

Vladykin, Vladimir E. 1994. Religiozno-mifologicheskaya kartina mira udmurtov. Izhevsk: Udmurtiya. [Владыкин, Владимир Е. 1994. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия.] Search in Google Scholar

Vladykin, Vladimir E. and Lyudmila S. Khristolyubova. 1997. Etnografiya udmurtov. 2nd revised edn. Izhevsk: Udmurtiya. [Владыкин, Владимир Е.; Людмила С. Христолюбова. 1997. Этнография удмуртов. 2-е издание, переработанное и дополненное. Ижевск: Удмуртия.] Search in Google Scholar

Vladykina, Tat’yana G. 1992. Udmurtskiye pover’ya v sisteme etnosotsial’noy reglamentatsii. – Traditsionnoye povedeniye i obshcheniye udmurtov. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN, 126–170. [Владыкина, Татьяна Г. 1992. Удмуртские поверья в системе этносоциальной регламентации. – Традиционное поведение и общение удмуртов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 126–170.] Search in Google Scholar

Vladykina, Tat’yana G. 1998. Udmurtskiy fol’klor: problemy zhanrovoy evolyutsii i sistematiki. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN. [Владыкина, Татьяна Г. 1998. Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и систематики. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН.] Search in Google Scholar

Wasiljev, Johann. 1902. Übersicht über die heidnischen Gebräuche, Aberglauben une Religion der Wotjaken in den Gouvernements Wjatka und Kasan. Helsingfors: Finnische Litteraturgesellschaft. Search in Google Scholar

Werth, Paul W. 2002. At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, NY: Cornell University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/imp.2002.0036.10.1353/imp.2002.0036 Search in Google Scholar

Wichmann, Yrjö. 1893. Wotjakische Sprachproben I: Lieder, Gebete und Zaubersprüche. Helsingfors: Finnisch-Ugrische Gesellschaft. Search in Google Scholar

Zakrytiye 1915 = Zakrytiye Bratstva. – Vyatskiye eparkhial’nyye vedomosti 17: 51–58. [Закрытие Братства. 1915. Вятские епархиальные ведомости 17: 51–58.] DOI: https://doi.org/10.1007/BF01430678.10.1007/BF01430678 Search in Google Scholar

Zelenin, D., comp. 1904. Kama i Vyatka: putevoditel’ i etnograficheskoye opisaniye Prikamskogo kraya. Yur’yev. [Зеленин, Д., сост. 1904. Кама и Вятка: путеводитель и этнографическое описание Прикамского края. Юрьев.] Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo