1. bookVolume 124 (2014): Issue 3 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Health Education as an Important Tool in the Healthcare System

Published Online: 10 Dec 2014
Page range: 145 - 147
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Health education is the main, and at the same time, integral part of complementary health promotion. The main assumption underlying the essence of health education is an assertion that the health of individuals and, consequently, of communities they belong to is significantly conditioned by the behaviour of inter-subject variability, which can be pro-healthily shaped by the educational impact. Thanks to transferred knowledge, shaping attitudes and the acquisition of certain skills, patients receive help in coping with health problems which improves their well-being, satisfaction, and the process of recovery. The education of a patient has advantages either in the clinical or social field, hence, it is perceived as an inseparable part of a high-quality healthcare. The importance of health education has been also recognized as one of the main factors that determine the long-term health policy, which indirectly may be reflected in the reduction of costs in the healthcare. In the recent years, more and more emphasis has been placed on preventive and educational aspects of the healthcare. Family medicine, as the source of the initiation of shaping health-oriented attitudes, has a prominent place in the system organized in such a way. In patients' opinion, medical staff is the best and most reliable source of knowledge on health. Such expectations increase the importance of primary care physicians in preventing diseases and shaping health-oriented attitudes in a given society. The main task of a modern health education is primarily to support the creation of conditions for change, the growth competence of individuals and groups in the sphere of independent action for health at different levels of the organization of social life.

Keywords

1. Bzdęga J, Gębska-Kuczerowska A. Epidemiologia w zdrowiu publicz-nym. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.Search in Google Scholar

2. Skawińska M. Analiza funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Szwecji, Wielk-iej Brytanii, Polski i Niemiec). Studia ed.. 2009;13:69-77.Search in Google Scholar

3. Książek P, Herda J, Pawka B, et al. Health education as an Essential standard in healthcare prevention for students in education environment in Lublin. Zdr Publ. 2008;118(4):403-5.Search in Google Scholar

4. Buzowska B. “Urynkowiony” system usług medycznych – argument za i przeciw. Zdr Publ. 2008;118(2):202-5.Search in Google Scholar

5. Miller M, Wysocki M. Promocja zdrowia z kontekście reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zdr Publ. 2005;115(1):78-81.Search in Google Scholar

6. Misiuna M. Zmiany ocen opieki zdrowotnej i ich społeczne zróżnicowanie. Zdr Publ 2005; 115(3): 296-302.Search in Google Scholar

7. Piecewicz-Szczęsna H, Karwat D. Problemy zdrowotne i demograficzne społeczeństwa polskiego a rodzaje zadań w zakresie edukacji zdrowot-nej. Zdr Publ. 2010;120(3):295-9.Search in Google Scholar

8. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.Search in Google Scholar

9. Furtak M, Książek P, Warchoł-Sławińska E, et al. Develpoment of health care market – forecasts for the future. Zdr Publ. 2011;121(1):76-80.Search in Google Scholar

10. Rusinowicz T, Gromek M, Olędzka-Olęziak M, et al. Wpływ stand-ardowej edukacji na zmianę masy ciała u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w Poradni Chorób Metabolicznych. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):476-8.Search in Google Scholar

11. Woynarowska B. Ścieżka edykacyjna-edukacja prozdrowotna i promoc-ja zdrowia w szkole. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Eduka-cyji Zawodowej; 2001.Search in Google Scholar

12. Biała Księga Komisji Wspólnot Europejskich – Razem na Rzecz Zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013. Bruksela, 23.10.2007 KOM(2007) 630 wersja ostateczna. [www.ec.europa.eu].Search in Google Scholar

13. [www.mz.gov.pl].Search in Google Scholar

14. Boratyn-Dubiel L, Chmiel Z. Znaczenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą. Zdr Publ. 2010;120(3):316-23.Search in Google Scholar

15. Cianciara D, Miller M. Postawy lekarzy wobec edukacji pacjenta. Przegl Epidemiol. 2003;57:531-40.Search in Google Scholar

16. Celczyńska-Bajew L. Opinia lekarzy rodzinnych dotycząca warunków pozwalających utrzymać pacjenta w terapii chorób przewlekłych. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):255-7.Search in Google Scholar

17. Mardarowicz G, Mardarowicz K, Matej-Butrym A, et al. Badania profilaktyczne pacjentów Lubelszczyzny. Jakie czynniki warunkują gotowość do współpracy ze służbą zdrowia? Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):398-400.Search in Google Scholar

18. Mastalerz-Migas A, Szymczyk K, Muszyńska A, et al. Poglądy rod-ziców na temat aktywności fizycznej i nadwagi u własnych dzieci – wyobrażenia i rzeczywistość. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):411-3.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo