1. bookVolume 131 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Assessment of the risk of postpartum depression and the support expected and received by women within a year of giving birth

Published Online: 15 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 131 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 62 - 66
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4829
First Published
23 Apr 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Introduction. Postpartum depression (post-natal depression, pure postpartum depression, PPD) is one of three types of post-natal mood disorders. The degree (severity) of this disorder may be defined as moderate or severe. A milder form of depression is postpartum sadness (baby blues), while the untreated depression can develop into a very severe form of depression called postpartum psychosis

Aim. The aim of the work was to analyse the incidence and severity of postpartum depression symptoms in women in the first year after giving birth, evaluated by the Edinburgh Postnatal Depression Scale, and the social support received and expected by them.

Material and methods. This paper presents the severity of depressive symptoms in 150 women measured by the Edinburgh Postnatal Depression Scale in the first year after their giving birth as well as the support received by them and the demand for it.

Results. More than half of the women filling in the Edinburgh Postnatal Depression Scale achieved a result indicating a high risk of postpartum depression (more than 12 points). The severity of postpartum depression symptoms depended on the place of residence of women, was related to attendance antenatal classes, breastfeeding and the support received.

Conclusions. It would be advisable to initially assess the risk of postpartum depression in women immediately after childbirth and the social support available to them.

Keywords

1. Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius; 2000. Search in Google Scholar

2. Nylen K, Moran T, Franklin C, O’Hara M. Maternal depression: A review of relevant treatment approaches for mothers and infants. Inf Ment Health J. 2006;27:327-43.10.1002/imhj.20095 Search in Google Scholar

3. Kosińska-Kaczyńska K, Horosz E, Wielgoś M, Szymusik I. Zaburzenia afektywne u położnic w pierwszym tygodniu po porodzie – analiza rozpowszechnienia i czynników ryzyka. Ginekol Pol. 2008;79(3):182-5. Search in Google Scholar

4. Kossakowska K. Kwestionariusz rozpoznawania objawów depresji poporodowej – polska adaptacja i psychometryczna ocena kwestionariusza Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). Postępy Psychiatr Neurol. 2012;21(2):123-9. Search in Google Scholar

5. Kossakowska-Petrycka K, Walęcka-Matyja K. Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2007;78(7):544-8. Search in Google Scholar

6. Chrzan-Dętkoś M, Dyduch-Maroszek A. Humięcka A, et al. Uwarunkowania i konsekwencje depresji poporodowej. Psychoterapia. 2012; 2(161):55-63 Search in Google Scholar

7. Borysiewicz K. Edynburska Skala Depresji poporodowej. Postępy Psychiatr Neurol. 2000;(9):71-7. Search in Google Scholar

8. Maliszewska K, Świątkowska-Freund M, Bidzan M, et al. Ryzyko depresji poporodowej a cechy osobowości i wsparcie społeczne. Polskie przesiewowe badanie obserwacyjne matek 4 tygodnie i 3 miesiące po porodzie. Psychiatr Pol. 2017;51(5):889-98.10.12740/PP/68628 Search in Google Scholar

9. Maliszewska K, Bidzan M, Świątkowska-Freund M, et al. Personality type, social support and other correlates of risk for affective disorders in early puerperium. Ginekol Pol. 2016;87(12):814-9.10.5603/GP.2016.0094 Search in Google Scholar

10. Dennis C-L, McQueen K. The relationship between infant-feeding outcomes and postpartum depression: a qualitative systematic review. Pediatrics. 2009;123(4):736-51.10.1542/peds.2008-1629 Search in Google Scholar

11. Figueiredo B, Dias CC, Brandao S, et al. Breastfeeding and postpartum depression: state of the art review. J Pediatr (Rio J). 2013;89(4):332-8.10.1016/j.jped.2012.12.002 Search in Google Scholar

12. Hatton DC, Harrison-Hohner J, Coste S, et al. Symptoms of postpartum depression and breastfeeding. J Hum Lact. 2005;21(4):444.10.1177/0890334405280947 Search in Google Scholar

13. Dudek D, Siwek M, Zięba A. Depresja poporodowa. Prz Lek. 2002;59:919-23. Search in Google Scholar

14. Alici-Evcimen Y, Sudak D. Postpartum depression. Primary Care Update for Ob/Gyns. 2003;10:210-6.10.1016/S1068-607X(03)00052-0 Search in Google Scholar

15. Fejfer-Szpytko J, Włodarczyk J, Trąbińska-Haduch M. Rozpoznanie sytuacji matek małych dzieci w temacie depresji poporodowej i zaburzeń nastroju. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka. 2016;15(3):91-116. Search in Google Scholar

16. Małus A, Szyluk J, Galińska-Skok B, et al. Występowanie depresji poporodowej a jakość relacji w związku. Psychiatr Pol. 2016;50 (6):1135-46.10.12740/PP/6156928211552 Search in Google Scholar

17. Cheraghi M, Najafian M, Amoori N, et al. Risk factors of postpartum depression in Ramhormoz city, Iran. Neuropsychiatr Neuropsychol. 2015;10(1):1-4. Search in Google Scholar

18. Burke L. The impact of maternal depression on familial relationships. Int Rev Psychiatr. 2003;15(3):243-55.10.1080/095402603100013686615276963 Search in Google Scholar

19. Gremigni P, Mariani L, Marracino V, et al. Partner support and postpartum depressive symptoms. J Psychosom Obstet Gynecol. 2011;32(3):135-4010.3109/0167482X.2011.58901721774735 Search in Google Scholar

20. Page M, Wilhelm MS. Postpartum daily stress, relationship quality, and depressive symptoms. Contemp Fam Ther. 2007;29:237-51.10.1007/s10591-007-9043-1 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo