rss_2.0Polski Rocznik Muzykologiczny FeedSciendo RSS Feed for Polski Rocznik Muzykologicznyhttps://sciendo.com/journal/PRMhttps://www.sciendo.comPolski Rocznik Muzykologiczny 's Coverhttps://sciendo-parsed-data-feed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/607d16d616921b4b30b1087b/cover-image.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210803T143225Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIA6AP2G7AKDOZOEZ7H%2F20210803%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=2c9cad30c40eb2d957a0293cff79d0232fa6a045fad9834ecdaaa0ee2e80975f200300en-us-1