1. bookVolume 26 (2020): Issue 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
25 Jan 2010
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

The Monographic Sociology of Dimitrie Gusti

Online veröffentlicht: 03 Dec 2020
Seitenbereich: 33 - 60
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
25 Jan 2010
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Butoi, I. 2012 ‘Există un curent monografist în cadrul tinerei generaţii interbelice’ Sociologie Românească 2.Search in Google Scholar

Butoi, I. 201. Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului romanesc, București: Editura Eikon.Search in Google Scholar

Costa Foru, X. 1945 Cercetarea monografică a familiei, București: Fundația Regală “Mihai I”.Search in Google Scholar

Gusti, D. 1909 ‘Sozialwissenschaften, Soziologie, Politik und Ethik. Prolegomena zu einer System ihrer Einheitlichen Zusammenhanf’ Zeitschrift für Politik III.Search in Google Scholar

Gusti, D. 1968 Opere, vol. I, eds. Ovidiu Bădina & Octavian Neamțu, București: Editura Academiei RSR.Search in Google Scholar

Gusti, D. 1971 Opere, vol. V: Fragmente autobiografice, eds. Ovidiu Bădina & Octavian Neamțu, București: Editura Academiei RSR.Search in Google Scholar

Golopenția, A. 2002 Opere Complete, vol. 1: Sociologie, ed. Sanda Golopenția, București: Editura Enciclopedică.Search in Google Scholar

Golopenția, A. 2006 Românii de la est de Bug, vols. I–II, ed. Sanda Golopenția, București: Editura Enciclopedică.Search in Google Scholar

Golopenția, A. et al. 1941 ‘60 de sate românești cercetate de echipe studențești în vara anului 1938’ vol. I–III, București: Institutul de Științe Sociale ale României.Search in Google Scholar

Herseni, T. 1932 ‘Șapte ani de cercetări monografice’ in Arhiva pentru Știință și Reformă Socială X(1–4), pp. 573–587.Search in Google Scholar

Herseni, T. 1934 Teoria monografiei sociologice, București: Institutul Social Roman.Search in Google Scholar

Németh, L. 1935 ‘Magyarok Romániában’: Tanú.Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2000 Monografia ca utopie. Interviuri cu Henri H. Stahl, București: Editura Paideia.Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2003 Sala luminoasă. Primii monografiști ai Școlii gustiene. București: Editura Paideia.Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2005 Atelierul gustian. O abordare organizațională, București: Tritonic.Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2009 Strada Latină nr. 8. Monografiști și echipieri gustieni la Fundația Culturală Regală “Principele Carol”, București: Editura Curtea Veche.Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2014 ‘A fost Dimitrie Gusti (doar) tehnician în guvernul țărănist?’ Sociologie Românescă XII(1–2).Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2016 ‘Contextul cristalizării Școlii Sociologice de la București în anul 1936’ Revista Română de Sociologie 5–6.Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2016 ‘Formarea și prima criză a Școlil Sociologice de la București’ in I. Năstase-Matei & Z. Rostás (eds.) Alma Mater in derivă, Cluj-Napoca: Școala Ardeleană.Search in Google Scholar

Rostás, Z. 2018 ‘The Rehabilitation of Romanian Sociology after Stalinism’ in Adela Hîncu și Voctor Karady (eds.), Social Sciences in the “Other Europe” Since 1945, Budapest: Pasts, Inc. – Central European University.Search in Google Scholar

Salamon, M. L. 2014 Un aliat uitat. Relațiile româno-maghiare în sociologia interbelică, București: TracusArte.Search in Google Scholar

Stahl, H. H. 1934 Tehnica monografiei sociologice, București: Editura Institutului Social Român.Search in Google Scholar

Stahl, H. H. 1939 Nerej. Un village d’une région archaique, vols. I–III, Bucarest: Institut de Sciences Sociales de Roumanie.Search in Google Scholar

Stahl, H. H. 1980 Dimitrie Gusti. Studii critice, București: Editura știintifică.Search in Google Scholar

Stahl, H. H. 1981 Amintiri si gânduri din vechea școală a „monografiilor sociologice”, București: Editura Minerva.Search in Google Scholar

Telegdy, B. 2016 Cazul József Venczel. Destinul unui sociolog gustian maghiar ardelean, Cluj: Presa Universitară Clujeană.Search in Google Scholar

Țone, F. 2012 Evoluția problematicii sănătății în cadrul școlii gustiene, PhD thesis, University of Bucharest.Search in Google Scholar

Văcărescu, T.-E. 2010. Femeile în cercetare sociologică și intervenție socială din România în anii 1920–1930, PhD thesis, University of Bucharest.Search in Google Scholar

Vulcănescu, M. 1936 ‘Dimitrie Gusti, profesorul’ in Omagiu profesorului D. Gusti, XXV ani de învățământ universitar (1910–1935), vol. II, București: Editura Institutului Social Român.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo