1. bookVolume 20 (2016): Issue 2 (July 2016)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Comparison of Economic Efficiency of Rapeseed Production in Farms with Varied Fertilization Variants

Online veröffentlicht: 02 Aug 2016
Seitenbereich: 63 - 70
Eingereicht: 01 Nov 2015
Akzeptiert: 01 Feb 2016
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Intensive breeding is related to formation of considerable amount of manure which may be used as a natural fertilizer. Manure fertilization may cause reduction of the amount of applied mineral fertilizers and thus reduction of production costs. It may particularly relate to the species with great fertilization requirements such as winter rapeseed. The objective of the research was to compare economic efficiency of rapeseed production in two farms which use different fertilization variants. In one, only mineral fertilizers were used and in the second one – mineral fertilization was supplemented with manure organic fertilization. The use of manure caused reduction of expenditures on materials and raw materials used in production, in particular of fertilizers. At comparable yields obtained by two farms, technology based on manure fertilization proved to be more efficient.

Annicchiarico, G., Caternolo, G., Rossi, E., Martiniello, P. (2011). Effect of manure vs. fertilizer inputs on productivity of forage crop models.Int. J. Environ. Res. Public Health, 8, 1893-1913.10.3390/ijerph8061893Open DOISearch in Google Scholar

Balota, E.L.,, Machineski, O., Matos, M.A. (2012). Soil microbial biomass under different tillage and levels of applied pig slurry. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 16(5), 487-495.Search in Google Scholar

Cybulska, K., Wrońska, I., Kitczak, T., Dłużewska, J., Mahdi-Oraibi, S., Czyż, H. (2015). Wpływ nawożenia odpadami pofermentacyjnymi z biogazowni na zawartość biomasy żywych drobnoustrojów w glebie. Woda–Środowisko–Obszary wiejskie, (I–III). T. 15. Z. 1 (49), 29-36.Search in Google Scholar

Dobek, T.K. (2005a). Ekonomiczne i energetyczne porównanie różnych technologii produkcji rzepaku uprawianego na biodiesel. Acta Agrophysica, 6(3), 595-603.Search in Google Scholar

Dobek, T.K. (2008b). Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego. Acta Agrophysica, 11(2), 369-379.Search in Google Scholar

Dobek, T. K., Dobek, M. (2008). Efektywność produkcji soi w warunkach polskich. Inżynieria rolnicza, 4(102), 233-240.Search in Google Scholar

Dobek, T.K., Dobek M., Šařec O. (2010c). Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 161-168.Search in Google Scholar

GUS, 2015. Rolnictwo w 2014 r. Warszawa. ISSN 1507-9724.Search in Google Scholar

Kaczor, A., Jackowska, I., Brodowska, M.S., Brodowski, R. (2003). Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego. Eksploatacja i niezawodność, 3, 23-27.Search in Google Scholar

Kwaśny, J., Kowalski, Z., Banach, M., (2011). Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście wybranych makro- i mikroelementów. Chemia. Czasopismo Techniczne, 10(108), 107-120.Search in Google Scholar

Marszałek, M., Banach, M., Kowalski, Z. (2011). Wpływ gnojowicy na środowisko naturalne – potencjalne zagrożenia. JEcolHealth,15(2), 66-70.Search in Google Scholar

Martyniuk, S., Stachyra, A., Gajda, A. (2002). Long-lasting beneficial effects of slurry application on some microbial and biochemical characteristics of soil. Polish Journal of Environmental Studies, 11(6), 727-73.Search in Google Scholar

Muzalewski A. 2010. Koszty eksploatacji maszyn. Wyd. ITP Falenty-Warszawa.Search in Google Scholar

Staniszewski, Z., Biś, B. (2012). Gnojowica jako nawóz, uwarunkowania jej stosowania i zagrożenie dla środowiska. Zeszyty naukowe – Inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska, 4, 69-73.Search in Google Scholar

Tys, J., Piekarski, W., Jackowska, I., Kaczor, A., Zając, G., Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczneuwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Acta Agrophysica, Rozprawy i monografie. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin. ISSN 1234-4125.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo