1. bookVolume 31 (2019): Issue 1 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
20 Jun 2020
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Assessment and Bibliometric Review of Scientific Achievements Published in the Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Online veröffentlicht: 21 May 2020
Seitenbereich: 145 - 166
Eingereicht: 01 Dec 2019
Akzeptiert: 31 Dec 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
20 Jun 2020
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bakuła, K. (2015). Multispectral airborne laser scanning-a new trend in the development of LiDAR technology. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 25-44.Search in Google Scholar

Będkowski, J., Bratuś, R., Prochaska, M., & Rzonca, A. (2015). Use of parallel computing in mass processing of laser data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 27, 45-59.Search in Google Scholar

Cisło-Lesicka, U., Borowiec, N., Marmol, U., & Pyka, K. (2014). Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją INSPIRE. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 39-52.Search in Google Scholar

Dominik, W. (2014). Porównanie właściwości chmury punktów wygenerowanej metodą dopasowania obrazów zdjęć lotniczych z danymi z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 53-66.Search in Google Scholar

Drabek, A. (2018). Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism.Search in Google Scholar

Efatmaneshnik, M., Kealy, A., Alam, N., & Dempster, A. (2011). A cooperative positioning algorithm for DSRC enabled vehicular networks. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji 22, 117-129.Search in Google Scholar

Egghe, L. (2006). Theory and practise of the g-index. Scientometrics, 69 (1), 131–152.Search in Google Scholar

Ewiak, I., Siok, K., & Jenerowicz, A. (2016). Functionality assessment of algorithms for the coloring of images in terms of increasing radiometric values of aerial photographs archives. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 11-24.Search in Google Scholar

Fricker, P., & Schreiber, P. (2001). ADS40-Progress in digital aerial data collection. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 11, 29-40.Search in Google Scholar

Habib, A., Kwak, E., & Al-Durgham, M. (2011). Model-based automatic 3d building model generation by integrating lidar and aerial images. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 173-185.Search in Google Scholar

Hejmanowska, B., & Hnat, E. (2009). Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20.Search in Google Scholar

Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A, 102 (46), 16569–72.Search in Google Scholar

Kowalski, P. J. (2007). Znaczenie integracji danych geograficznych w serwisach internetowych typu „mashup”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 395-404.Search in Google Scholar

Kowalski, P. (2012). Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 159-168Search in Google Scholar

Kupidura, P., & Skulimowska, M. (2015). Zastosowanie profilu morfologicznego i map granulometrycznych w wyodrębnianiu budynków na zdjęciach satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 83-96.Search in Google Scholar

Kurczyński, Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23.Search in Google Scholar

Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2013). Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, special issue “Measurement Technologies in Surveying”, 59-68.Search in Google Scholar

Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2016). SAFEDAM-zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 39-52.Search in Google Scholar

Preuss, R. (2014). Automatyzacja procesu przetwarzania danych obrazowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 119-127.Search in Google Scholar

Pyka, K., & Myszka, P. (2015). Status fotogrametrii w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisach powiązanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 97-107.Search in Google Scholar

Radło-Kulisiewicz, M. (2015). Przegląd wybranych podejść w zakresie prognozowania rozwoju obszarów miast. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 109-122.Search in Google Scholar

Sahr, K. (2011). Hexagonal discrete global grid systems for geospatial computing. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 363-376.Search in Google Scholar

Sawicki, P. (2012). Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji–stan obecny i kierunki rozwoju. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 365-376.Search in Google Scholar

Schaffrin, B., & Uzun, S. (2011). Errors-in-variables for mobile mapping algorithms in the presence of outliers. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 377-387.Search in Google Scholar

Warchoł, A. (2015). Gęstość chmury punktów pochodzącej z mobilnego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 149-161.Search in Google Scholar

Zhao, Y., Horemuz, M., & Sjöberg, L. E. (2011). Stochastic modelling and analysis of IMU sensor errors. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 451-465.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo