1. bookVolume 9 (2007): Issue 3 (January 2007)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
03 Jul 2007
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Formation of environmentally friendly chloroorganic compounds technology by sewage and by-products utilization

Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
03 Jul 2007
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Milchert E.: Technologie produkcji chloropochodnych organicznych, utylizacja odpadów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1997.Search in Google Scholar

Milchert E., Paździoch W., Myszkowski J.: Dehydrochlorination of waste 1,1,2-trichloroethane. Ind. Eng. Chem. Res., 1995, 34, 2138 - 2141.Search in Google Scholar

Milchert E., Osiewicz B., Myszkowski J.: Otrzymywanie 1,1,1-trichloroetanu w wyniku chlorowodorowania chloru winylidenu. Przem. Chem., 1992, 71, 376 - 378.Search in Google Scholar

Bijsterbosch J., Das A., Kerkhof F.: Clean technology in the production of epichlorohyrin. J. Cleaner Prod., 1994, 2, 181 - 184.Search in Google Scholar

Osiewicz B., Milchert E., Myszkowski J.: Chlorowanie odpadowych frakcji 1,2-dichloroetanu z produkcji chlorku winylu. Przem. Chem., 1993, 10, 406 - 408.Search in Google Scholar

Myszkowski J., Milchert E., Odzyskiwanie chloropochodnych organicznych ze ścieków w układzie stripper-adsorber. Przem. Chem., 2003, 82, 1048 - 1050.Search in Google Scholar

Milchert E., Goc W., Pełech R.: Adsorption of CCl4 from aqueous solution on activated carbons. Adsorpt. Sci. Technol., 2000, 18, 823 - 837.Search in Google Scholar

Pełech R., Bembnowska A., Milchert E.: Adsorption of hydrocarbon chloro-derivatives onto DTO commercial activated carbon from multi-component aqueous solutions. Adsorpt. Sci. Technol., 2003, 21, 707 - 720.Search in Google Scholar

Pełech R., Milchert E., Bartkowiak M.: Fixed-bed adsorption of chlorinated hydrocarbons from multicomponent aqueous solution onto activated carbon: equilibrium column model. J. Colloid Interf. Sci., 2006, 296, 458 - 464.Search in Google Scholar

Pełech R., Milchert E., Wróblewska A.: Desorption of chloroorganic compounds from a bed of activated carbon. J. Colloid Interf. Sci., 2005, 285, 518 - 524.Search in Google Scholar

Pełech R., Milchert E.: Zastosowanie węgla aktywnego do usuwania chloropochodnych organicznych ze ścieków. Wydawnictwo Pracowni Adsorpcji i Katalizy w Ochronie Środowiska Wydział Chemii, UAM, Poznań 2004, 113.Search in Google Scholar

Bembnowska A., Pełech R., Milchert E.: Adsorption from aqueous solutions of chlorinated organic compounds onto activated carbons. J. Colloid Interf. Sci., 2003, 256, 276 - 282.Search in Google Scholar

Milchert E., Goc W., Myszkowski J.: Recovery of epichlorohydrin and dichloropropranols from waste. J. Chem. Technol. Biotechnol., 1993, 56, 109 - 111.Search in Google Scholar

Myszkowski J., Milchert E.: Recovery of chloroorganic compounds from waste waters of glycerine epichlorohydrin production. Pol. J. Chem. Technol., 2001, 3, 17 - 19.Search in Google Scholar

Milchert E., Goc W., Meissner E., Myszkowski J.: Dehydrochlorination of propylene chlorohydrin with sodium-hydroxide and with catholyte. J. Chem. Technol. Biotechnol., 1994, 61, 251 - 254.Search in Google Scholar

Milchert E., Myszkowski J., Bezściekowa chlorohydrynowa metoda produkcji tlenku propylenu zintegrowana z elektrolizą solanki. Chemik, 1993, 46, 3 - 6.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo