1. bookVolumen 23 (2019): Edición 2 (June 2019)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-5999
Primera edición
12 Mar 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

Investment Opportunities in Ecological Farms with Various Production Branches

Publicado en línea: 09 Sep 2019
Volumen & Edición: Volumen 23 (2019) - Edición 2 (June 2019)
Páginas: 25 - 32
Recibido: 01 May 2019
Aceptado: 01 Jun 2019
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-5999
Primera edición
12 Mar 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Abstract

Development investment capacity of farms depends on their potential and scale of production, and thus its revenue, which determines the scale of investment purchases. Most specialized farms have growth potential. Farmers take great interest in modernization and investing in new technologies, machinery and agricultural land, as confirmed by market analysis. Literature references offer information regarding the needs and investment opportunities of territorially diversified farms running conventional production, however the aim of the work is to determine the investment possibilities of organic farms with various production branches. The research included 50 farms certified as ecological producers. In order to answer the question which type of business has the greatest development potential, the examined facilities were divided into branch groups.

Keywords

Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 3, 27-36.Search in Google Scholar

Cupiał, M., Kobuszewski, M., Szelag-Sikora, A., Niemiec, M. (2015a). Analysis of mechanical investment in Malopolska province using index of technological modernization ITM, In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 70-73.10.1016/j.aaspro.2015.12.035Search in Google Scholar

Cupiał, M., Szelag-Sikora, A., Niemiec, M. (2015b). Optimisation of the machinery park with the use of Otr-7 Software in context of sustainable agriculture, In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 64-69.10.1016/j.aaspro.2015.12.034Search in Google Scholar

Jończyk, K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI, Series: Ekonomia, 8(1), 129-140.Search in Google Scholar

Kwiatkowski, C.A., Harasim, E., Maziarz, P. (2013). Gospodarstwa ekologiczne w strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIBb, 32(6).Search in Google Scholar

Malaga-Tobola, U., Tabor, S., Kocira, S. (2015). Productivity Of Resources And Investments At Selected Ecological Farms. Agriculture And Agricultural Science Procedia/7th International Scientific Symposium On Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 158-16410.1016/j.aaspro.2015.12.011Search in Google Scholar

Malaga-Toboła, U. (2013). Modernization possibilities of technical equipment in mountainous ecological milk farms. Agricultural Engineering, Krakow. ISBN 978-83-935020-8-0.Search in Google Scholar

Nęczyńska, E. (2014). Doświadczenia organizacyjne polskiego FADN i zmiany w rolnictwie po akcesji do UE. Makroregion Małopolska i Pogórze. Prezentacja na warsztatach szkoleniowych polskiego FADN. 18.09.2014Search in Google Scholar

Sawa, J. (2012a). Opis procesów produkcji gospodarstwa jako warunek ich modernizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 15-24.Search in Google Scholar

Sawa J. (2012b). Opis Procesów Produkcji Gospodarstwa jako warunek ich modernizacji, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 15–24.Search in Google Scholar

Szelag-Sikora, A., Cupiał, M., Niemiec, M. (2015a). Productivity of farms in the aspect of various activity forms. In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 94-98.Search in Google Scholar

Szelag-Sikora, A., Cupiał, M., Niemiec, M. (2015b). Intensity and labour consumption of integrated production in horticultural farms. In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 249-254.10.1016/j.aaspro.2015.12.040Search in Google Scholar

Wasąg, Z. (2010). Efektywność wykorzystania środków UE przez gospodarstwa rolne na przykładzie wybranych programów. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 231-236.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z. (2014). Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(83), 5–20.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z., Kurek, J. (2012). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Cz. VI, Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Falenty–Warszawa, Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-34-9, 148.Search in Google Scholar

Wójcicki, Z., Rudeńska, B. (2013). Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(81), 5–16.Search in Google Scholar

Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta E. (2013). Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XV (3), 396-401.Search in Google Scholar

Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301168247.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo