1. bookVolumen 48 (2021): Edición 1 (December 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2391-4491
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

Recent Research on the Perception of the Translating Profession

Publicado en línea: 18 Jan 2022
Volumen & Edición: Volumen 48 (2021) - Edición 1 (December 2021)
Páginas: 41 - 53
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2391-4491
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Abstract

This article presents the latest research on the perception of the translating profession from the book Tłumacz oczami społeczeństwa edited by Katarzyna Liber-Kwiecińska. The reviewed monograph includes articles that complement current research on the perception of the role and work of interpreters. The presentation of an introductory article concerning the identity of a court interpreter is followed by the results of the work conducted by six teams of young scientists; these studies can be divided into three groups. The former relates to the perception of the interpreter’s role by attorneys ad litem, judges, and students of non-philologic faculties, and to the cooperation between interpreters and judges. The second group includes a study on the required education of translators among students of philologic and nonphilologic faculties. Finally, the last group contains research on the impact of the level of knowledge of a foreign language and the age of probants on the perception of the translating profession and the impact of the presence of an interpreter on the attractiveness of statements.

Keywords

Biernacka, Agnieszka. 2014. Tłumacz w rozprawie sądowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej. Search in Google Scholar

Cieślik, Bolesław, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak,Jacek Zieliński. 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa: Wydawnictwo Translegis. Search in Google Scholar

Kadrić, Mira. 2009. Dolmetschen bei Gericht. ErwartungenAnforderungenKompetenzen. Wien: Facultas. Search in Google Scholar

Kubacki, Artur D. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Business. Search in Google Scholar

Kubacki, Artur, D. 2014. Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4 (15): 46-64. Search in Google Scholar

Liber-Kwiecińska, Katarzyna. 2017. Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka. Półrocznik Językoznawczy Tertium 2: 98-116, https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/37/51 [letzter Zugriff am 20.10.2021].10.7592/Tertium2017.2.1.Liber Search in Google Scholar

Liber-Kwiecińska, Katarzyna. Hrsg. 2020. Tłumacz oczami społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.10.4467/K7197.201/20.20.15524 Search in Google Scholar

Liber-Kwiecińska, Katarzyna. 2021. Tłumaczenie środowiskowe – teoria w praktyce, praktyka w teorii. In Perspektywy na przekład, Hrsg. Maria Piotrowska, 161-186. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Search in Google Scholar

Łomzik, Magdalena. 2020. Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Search in Google Scholar

Mendel, Anna. 2011. Raport z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym. https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/18_8.pdf [letzter Zugriff am 15.08.2021]. Search in Google Scholar

Sirol, Mladen. 2015. Der Dolmetscher und sein Richter – fair verhandelt, gut gedolmetscht. Der Richter und sein Dolmetscher – gut gedolmetscht fair verhandelt, 35-39, https://www.gerichtezh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/obergericht/Dolmetscherwesen/Der_Richter_und_sein_Dolmetscher_Internet_def_Komp..pdf [letzter Zugriff am 15.08.2021]. Search in Google Scholar

Nartowska, Karolina. 2012. Tłumacz sądowy: prawnik, psychiatra, reżyser czy aktor? In Tłumaczenie UstneTeoria, Praktyka, Dydaktyka. Stare problemy, nowe metody, Hrsg. Przemysław Janikowski, 139-158. Częstochowa: Wydawnictwo WSL. Search in Google Scholar

Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo PWN. Search in Google Scholar

Pöchhacker, Franz. 2000. The Community Interpreter’s Task: Self-Perception and Provider Views. In The Critical Link 2: Interpreters in the Community. Papers form the Second International Conference on Interpreting in Legal, Health, and Social Service Settings, Vancouver, Canada, 19-23 May 1998, Hrsg. Roda P. Roberts, Silvana E. Carr, Diana Abraham und Aideen Dufour, 49-66. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins.10.1075/btl.31.07poc Search in Google Scholar

Pöchhacker, Franz. 2011. Quality Assessment in Conference and Community Interpreting. Meta XLVI 2: 410-415.10.7202/003847ar Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. Poz. 261). Search in Google Scholar

Tryuk, Małgorzata. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.U. 2019, Poz. 1326. Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2014. Einige Anmerkungen zu Optimierungsmöglichkeiten der Kooperation/ Kommunikation zwischen Übersetzern und polnischen Verfolgungsorganen beim Erledigen von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen. Studia Translatorika 5: 213-228. Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2016. Garść uwag o potrzebie optymalizacji komunikacji między tłumaczami przysięgłymi a przedstawicielami organów ścigania, sposobach jej osiągnięcia i potencjalnych korzyściach. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 25/2016: 111-128, https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.07 [letzter Zugriff am 20.10.2021].10.14746/cl.2016.25.07 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo