1. bookVolume 21 (2017): Edition 2 (July 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Application of Bayesian Networks for Forecasting Future Model of Farm

Publié en ligne: 26 Jun 2017
Volume & Edition: Volume 21 (2017) - Edition 2 (July 2017)
Pages: 69 - 79
Reçu: 01 Nov 2016
Accepté: 01 Jan 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

Comparative analyses in the national scale were carried out in 300 individual farms from Małopolskie and Świętokrzyskie Voivodeship in order to search for relations between the production intensity level, work performance and land efficiency and factors which shape them. The analyses concerned the use of Bayesian modelling algorithms for forecasting development of various economic and agricultural indicators which decide on the intensity and competitiveness of agriculture. The paper constitutes the second stage of research, which was preceded with previous preparation of data for modelling with the use of an exploratory overview of available data and TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz et al., 2016). Based on the analyses, which were carried out, networks were built which present the relations between the analyzed variables, and conditional similarities were verified.

Keywords

Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14548-X.Search in Google Scholar

ARiMR. (2016) (on-line). Dostępny w internecie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.htmlSearch in Google Scholar

Bartnik, G., Kusz, A. (2005). Sieci probalistyczne jako system reprezentacji wiedzy diagnostycznej. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Politechnika Warszawska. Zeszyt 5(14), 5-12.Search in Google Scholar

Bartnik, G., Kusz, A., Marciniak, A. W. (2006). Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą dynamicznych sieci bayesowskich. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 9-16.Search in Google Scholar

Gębka M., Filipiak T. (2006). Podstawy ekonomii i organizacji gospodarstw rolnych. SGGW, Warszawa, ISBN 83-7244-756-X.Search in Google Scholar

Grotkiewicz, K., Kuboń, M., Michałek, R., Peszek, A. (2013). Postęp naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Inżynieria Rolnicza, ISBN 978-83-935020-5-9.Search in Google Scholar

Grotkiewicz, K., Peszek, A., Kowalczyk, Z. (2016). Verification of economic and agricultural indicators with the use of statistical methods on example of individual farms. Agricultural Engineering, 3(159), 149-156.10.1515/agriceng-2016-0043Search in Google Scholar

Grzegorek, J. (2012). Miejsce Polski w Europie i Świecie według wybranych danych statystycznych. Polska Akademia Nauk, Tom III, 286-297.Search in Google Scholar

Jongsawat, N., Tungkasthan, A., Premchaiswadi, W. (2010). Dynamic Data Feed to Bayesian Network Model and SMILE Web Application. Bayesian Network, ISBN 978-953-307-124-4.10.5772/10071Search in Google Scholar

Kusz, A., Marciniak, A., Skwarcz, J.(2015). Implementation of computation process in a bayesian network on the example of unit operating costs determination. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 17(2), 266-272.10.17531/ein.2015.2.14Search in Google Scholar

Michałek R., Grotkiewicz K., Kuboń M., Sporysz M. (2010). Metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 197-205.Search in Google Scholar

Morzy, T. (2007). Eksploracja danych. Nauka 3, 83-104.Search in Google Scholar

Oniśko, A., Druzdzel, M.J., Wasyluk, H. (2001). Learning Bayesian network parameters from small data sets: application of Noisy-OR gates. Interniatonal Journal of Approximate Reasoning, 27, 165-182.10.1016/S0888-613X(01)00039-1Search in Google Scholar

Sujak, A., Kusz, A., Rymarz, M., Kitowski, I. (2016). Environmental Bioindication Studies by Bayesian Network with Use of Grey Heron as Model Species. Environmental Modeling & Assessment, Open Access. DOI 10.1007/s10666-016-9524-4Search in Google Scholar

Tabor, S. (2006). Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 10(85). ISSN 1429-7264.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo