1. bookVolume 23 (2019): Edition 2 (June 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Logistic and Economical Preconditions for Production of Pellets From Sawdust

Publié en ligne: 09 Sep 2019
Volume & Edition: Volume 23 (2019) - Edition 2 (June 2019)
Pages: 5 - 14
Reçu: 01 May 2019
Accepté: 01 Jun 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

The objective of the paper was to determine the costs of production and production effectiveness of pellets made of sawdust and characteristics of logistics of raw material carriage and distribution of pellets. The scope of the paper covered the research carried out in the branch of DREWEX company located in Chotelek town (Świętokrzyskie voivodeship, Province of Busko Zdrój). Unit costs of pellets production were: 513.4 PLN∙t−1 for option 1, 423.3 PLN∙t−1 for option 2 and 393.3 PLN∙t−1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellets were produced on the technology line in the 3-shift system day and night. The average distance to seven cities from which sawdust was delivered was 43.6 km and the distance to which production was distributed to ten cities was on average 105.5 km.

Keywords

Frączek, J. (red.). (2010). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN 978-83-930818-0-6.Search in Google Scholar

Grzybek, A., Muzalewski, A. (2010). Logistyka przetwarzania biomasy na biopaliwa. Czysta energia, 2, 17-19.Search in Google Scholar

Heift, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. ITE, Radom. ISBN 837-204251-9.Search in Google Scholar

Hejft, R., Obidziński, S. (2006). Produkcja granulatu i brykietów w aspekcie cech jakościowych. Czysta Energia, 6, 23-27.Search in Google Scholar

Jasiulewicz, M., Janiszewska, D. A. (2012). Problem logistyki agro-biomasy do celów energetycznych. Logistyka 4, 981-987.Search in Google Scholar

Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A. (2014). Zrównoważony rozwój rynku biomasy. W: Szpryngiel M. (red). Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów. Lublin. ISBN 978-83-63761-39-4.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A., Lorencowicz, E., Kachel-Jakubowska, M. (2015). Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0470.pdf (Dostęp w dniu 20.06.2019 r).Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A. (2016). Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego. Lublin. Rozprawy Naukowe. Zeszyt 386. ISSN 1899-2374.Search in Google Scholar

Kuboń, M. (2010). Transport i logistyka dostaw biomasy. W: Frączek J. (red). Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR. Kraków. ISBN 978-83-917053-8-4. S. 167-196.Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D., Kuboń, M. (2016). Economic effectiveness of straw pellets production. Agricultural Engineering 4, 147-155.10.1515/agriceng-2016-0072Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D., Kuboń, M., Malaga-Toboła, U. (2017). Logistyka dostaw a koszty produkcji paliw kompaktowych. W: Aktualne problemy logistyki. Tom 1. Dzieniszewski G., Kuboń M. (red). Przemyśl. ISBN 978-83-60184-96-7.Search in Google Scholar

Szul, T. (2013). Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2, 17-19.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo