1. bookVolume 23 (2019): Edition 2 (June 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Effectivity of Piezoelectric Transition Elements in Modelling of Electro-Mechanical Systems

Publié en ligne: 09 Sep 2019
Volume & Edition: Volume 23 (2019) - Edition 2 (June 2019)
Pages: 93 - 101
Reçu: 01 Mar 2019
Accepté: 01 May 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-5999
Première parution
12 Mar 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

The paper presents the coupled electro-mechanical problem. In the numerical analysis of the issue, piezoelectric solid-to-shell transition elements were applied. They combine three-dimensional or hierarchical shell piezoelectric elements with piezoelectric first order elements. The mentioned first order of the element refers to the field of transversal displacements of an element. The mechanical field of the discussed piezoelectric elements may correspond to: the model of three-dimensional theory of elasticity, hierarchical shell models of higher orders or the first order shell model. The electrical field of the potential may be modelled with hierarchical dielectric first order models or higher in transverse direction or with a three-dimensional theory. Effectiveness of modification of algorithms of classical piezoelectric elements was assessed in this paper. To perform such an assessment, curves of convergence of hp method in model tasks are presented. Curves obtained with the use of classical and modified piezoelectric transition elements were set and compared.

Keywords

Miazio, Ł. (2013). Analiza struktur sprężystych z warstwą brzegową z wykorzystaniem adaptacyjnej metody elementów skończonych typu hp. Rozprawa doktorska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.Search in Google Scholar

Nosarzewska, M., Zboiński, G. (2009). Efektywność przejściowych elementów skończonych w hierarchicznym modelowaniu struktur złożonych. Modelowane Inżynierskie, 7(38). 131-138.Search in Google Scholar

Preumont, A. (2002). Vibration Control of Active Structures. An Introduction. 2nd Edition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, ISBN 1-4020-0925-9.Search in Google Scholar

Preumont, A. (2006). Mechatronics. Dynamics of Electromechanical and Piezoelectric Systems. Springer, Dordrecht, The Netherlands, ISBN 1-4020-4695-2.Search in Google Scholar

Zboiński, G. (2001). Modelowanie hierarchiczne i metoda elementów skończonych do adaptacyjnej analizy struktur złożonych. Zeszyty naukowe IMP PAN w Gdańsku, Studia i materiały, 520/1479/2001, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.Search in Google Scholar

Zboiński, G. (2016). Problems of Hierarchical Modelling and hp-Adaptive Finite Element Analysis in Elasticity, Dielectricity and Piezoelectricity. (W:) Petrova R. (red.) Perusal of the Finite Element Method. In Tech, Rijeka, 1-29.10.5772/64892Search in Google Scholar

Zboiński, G. (2018). Adaptive modeling and simulation of elastic, dielectric and piezoelectric problems. (W:) Pacurar R. (red.) Finite Element Method – Simulation, Numerical Analysis and Solution Techniques. In Tech, Rijeka, 157-192.10.5772/intechopen.72265Search in Google Scholar

Zielińska, M., Zboiński, G. (2011). Efektywność przejściowych elementów skończonych w modelowaniu struktur złożonych zdominowanych membranowo. Mechanik, 7, 967-972.Search in Google Scholar

Zielińska, M., Zboiński, G. (2018a). Algorytm opartych na podejściu trójwymiarowym, adaptacyjnych, piezoelektrycznych elementów przejściowych. 57. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Zeszyt streszczeń. 130.Search in Google Scholar

Zielińska, M., Zboiński G. (2018b). Solid-to-shell transition elements in adaptive analysis of model structures of a complex mechanical description. AIP Conference Proceedings, 1922, 040004.10.1063/1.5019049Search in Google Scholar

Zielińska, M., Zboiński, G. (2019). Modyfikacja algorytmu adaptacyjnych piezoelektrycznych elementów przejściowych. 58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Zeszyt streszczeń. 91-92.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo