1. bookVolume 21 (2017): Edizione 2 (July 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
access type Accesso libero

Evaluation of the Dairy Cows' Welfare Based on the Results of the Protocol of the Coordinated Veterinary Inspection Program in Podkarpackie Voivodeship

Pubblicato online: 26 Jun 2017
Volume & Edizione: Volume 21 (2017) - Edizione 2 (July 2017)
Pagine: 25 - 31
Ricevuto: 01 Dec 2016
Accettato: 01 Mar 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

Dairy cows production plays a significant role in development of Podkarpackie Voivodeship. Progress in this production branch may depend on the dairy production support which is given after relevant types of actions are undertaken. The objective of the research was to determine changes in the level of welfare of production animals, evaluation of practice in dairy cows breeding in the province of Ropczyce and Sędziszów. Breeding documentation and control protocols of the Coordinated Veterinary Inspection Program were applied pursuant to the resolution (1) of the Minister of Agriculture and Rural Development of 28 June 2010 on minimal conditions of maintaining farm animal species. 10 production herds of dairy cows (n-240) and heifers (n=101) which produce ≥ 10200 kilo of milk per lactation were used to achieve this objective. Dairy production was observed during individual visits in farms. Surveys were carried out with farm employees with the use of properly prepared veterinary control protocols of the Coordinated Veterinary Inspection Program. Control results were obtained based on the respondents' opinion from controlling institutions, such as: The Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, Regional Veterinary Office and similar certified bodies.

Keywords

Adamczyk, K., Gil, Z., Szarek, J. (2013). Długowieczność miarą dobrostanu bydła. Mat. konf. XXI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, 102-108.Search in Google Scholar

Adamczyk, K., Gil Z. (2014): Ocena poziomu dobrostanu bydła mlecznego na podstawie wskaźników behawioralnych. Wiadomości Zootechniczne, 2, 43-49.Search in Google Scholar

Fulwider, W. K., Grandin, T., Rollin, B. E., Engle, T. E., Dalsted, N. L., Lamm, W. D. (2008). Survey of dairy management practices on one hundred thirteen north central and northeastern United States dairies. Journal of. Dairy Science. 91, 1686-1692.10.3168/jds.2007-063118349262Search in Google Scholar

Grodzki, H. (2011). Metody chowu i hodowli bydła. Warszawa, Wydawnictwo SGGW. ISBN 978-83-7583-284Search in Google Scholar

Jagusiak, W., Żarnecki, A., Morek-Kopeć, M., Topolski, P., Krychowski, T. (2014). Modyfikacja indeksu Produkcja Funkcjonalność (PF). Referat XXII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem.Search in Google Scholar

Kołacz, R., Dobrzański, Z. (2006). Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 83-60574-02-2Search in Google Scholar

Kołacz, R., Bodak, E. (1999). Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna, 3,147-154.Search in Google Scholar

Rollin, B.E. (2004). Animal agriculture and emerging social ethics for mammals. Journal of Animal. Science. 82, 955-964.10.2527/2004.823955x15032454Search in Google Scholar

Sapp, S.G., Arnot, J., Fallon, T., Fleck, D., Soorholtz, M., Sutton-Vermeulen, J. J., Wilson, H.. (2009). Consumer trust in the U.S. food system: An examination of the recreancy theorem. Rural Sociol. 74, 525-545.10.1526/003601109789863973Search in Google Scholar

Ziętara, W. (2013). Opłacalność produkcji mleka w zależności od wybranych czynników. Mat. Konf. XXI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, 109-123.Search in Google Scholar

Rozporządzenie 1, (2010). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r., Dz.U. Nr 116, poz. 778.Search in Google Scholar

Rozporządzenie 2, (2010). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2010r. (Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 sierpnia 2010r.), Dz.U. Nr 56, poz. 344.Search in Google Scholar

SPIWET-Protokoły SPIWET - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach www.giw.pl.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo