1. bookTom 21 (2017): Zeszyt 2 (July 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Impact of Friction on the Uniaxial Soil Sample Compression Process

Data publikacji: 26 Jun 2017
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2017) - Zeszyt 2 (July 2017)
Zakres stron: 49 - 58
Otrzymano: 01 Jan 2017
Przyjęty: 01 Mar 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Abstract

The objective of the research was to determine the impact of the friction force between the cylinder wall and soil on the soil compaction resistance in relation to the sample height and diameter of the compaction plate. Samples with the diameter of (D) 100 mm and heights (H) of 30, 50 or 100 mm made of of soil material collected from subsoil of the selected plastic soils were used. The soil material wasidentified by the following properties: the granulation type, density of the solid phase, humus and calcium carbonate content, reaction, plastic and liquid limit. Properties of the samples were described with moisture, dry density of solid particles, porosity of aeration, plastic degree and saturation. The samples were loaded with plates of varied diameters (dA: 20; 30; 50; 70; 80; 90 and 98 mm) measuring at the same time forces on the main plate (FA) and the bottom one (FB) with the fixed diameter (dB=98 mm). The registered relationships between the forces FA and FB and plate sinkage (samples deformation) were used for determination of the impact of external friction forces (between the cylinder wall and soil) on the compression resistance of soils. It was found out that the participation of the friction force in relation to the height of samples and plate diameter varied from 0 to ca. 70%. It was proved that one may avoid the impact of the plate diameter dA on the measurement of force FA, when the relation dA/D, for samples with the heights of H30 and H50, is respectively within 0.5 ≤ dA/D < 0.8 and 0.5 ≤ dA/D < 0.7.

Keywords

Błażejczak, D. (2009a). Analiza zależności naprężeń pierwotnych od wtórnych i stanu początkowego próbki gleby. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 29-35.Search in Google Scholar

Błażejczak, D. (2009b). Naprężenie graniczne próbek gleby o nienaruszonej strukturze w zależności od warunków ich odkształcania. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 33-40.Search in Google Scholar

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2016a). The Impact of the Plate Diameter on the Determined Value of the Pre-Compaction Stress of Samples made of Silt Soil. Agricultural Engineering. Vol. 2, 5-14.10.1515/agriceng-2016-0021Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2016b). Impact of the Plate Diameter on the Determined Value of the Pre-Compaction Stress in soils with varied textural group. Agricultural Engineering, Vol. 3, 5-14.10.1515/agriceng-2016-0039Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2017). Impact of Plate Diameter and Sample Height on the Determined Pre-compaction Value. Agricultural Engineering, Vol. 21, 19-28.10.1515/agriceng-2017-0002Search in Google Scholar

Dawidowski, J.B., Śnieg, M., Błażejczak, D., Morrison, Jr. J.E. (2003). Procedure on Indicated Values of Soil Precompaction Stress. Proceedings of 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Organisation: Soil Management for Sustainability, 13–18 July 2003, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 344-350.Search in Google Scholar

Earl, R. (1997). Assessment of the behaviour of field soils during compression. Journal of Agricultural Engineering Research 68, 3, 147-157.10.1006/jaer.1997.0192Search in Google Scholar

Horn, R., Fleige, H. (2003). A method for assesing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research, 73, 89-99.10.1016/S0167-1987(03)00102-8Search in Google Scholar

Koolen, A.J. (1974). A method for soil compactibility determination. Journal of Agricultural Engineering Research, 19, 3, 271-278.10.1016/0021-8634(74)90066-3Search in Google Scholar

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J., (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.Search in Google Scholar

Mosaddeghi M.R., Koolen A.J., Hemmat A., Hajabbasi M.A., Lerink P. (2007). Comparisons of different procedures of pre-compaction stress determination on weakly structured soils. Journal of Terramechanics 44, 53-63.10.1016/j.jterra.2006.01.008Search in Google Scholar

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze [Polish Society of Soil Science] (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.Search in Google Scholar

Śnieg, M., Błażejczak, D., Dawidowski, J.B., Tomaszewicz, T. (2008). Badanie podatności na zagęszczanie podornej warstwy czarnej ziemi gliniastej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 315-322.Search in Google Scholar

Wiłun Z. (2003). Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa, ISBN 83-206-1354-X.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo