1. bookTom 23 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Logistic and Economical Preconditions for Production of Pellets From Sawdust

Data publikacji: 09 Sep 2019
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2019) - Zeszyt 2 (June 2019)
Zakres stron: 5 - 14
Otrzymano: 01 May 2019
Przyjęty: 01 Jun 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Abstract

The objective of the paper was to determine the costs of production and production effectiveness of pellets made of sawdust and characteristics of logistics of raw material carriage and distribution of pellets. The scope of the paper covered the research carried out in the branch of DREWEX company located in Chotelek town (Świętokrzyskie voivodeship, Province of Busko Zdrój). Unit costs of pellets production were: 513.4 PLN∙t−1 for option 1, 423.3 PLN∙t−1 for option 2 and 393.3 PLN∙t−1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellets were produced on the technology line in the 3-shift system day and night. The average distance to seven cities from which sawdust was delivered was 43.6 km and the distance to which production was distributed to ten cities was on average 105.5 km.

Keywords

Frączek, J. (red.). (2010). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN 978-83-930818-0-6.Search in Google Scholar

Grzybek, A., Muzalewski, A. (2010). Logistyka przetwarzania biomasy na biopaliwa. Czysta energia, 2, 17-19.Search in Google Scholar

Heift, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. ITE, Radom. ISBN 837-204251-9.Search in Google Scholar

Hejft, R., Obidziński, S. (2006). Produkcja granulatu i brykietów w aspekcie cech jakościowych. Czysta Energia, 6, 23-27.Search in Google Scholar

Jasiulewicz, M., Janiszewska, D. A. (2012). Problem logistyki agro-biomasy do celów energetycznych. Logistyka 4, 981-987.Search in Google Scholar

Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A. (2014). Zrównoważony rozwój rynku biomasy. W: Szpryngiel M. (red). Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów. Lublin. ISBN 978-83-63761-39-4.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A., Lorencowicz, E., Kachel-Jakubowska, M. (2015). Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0470.pdf (Dostęp w dniu 20.06.2019 r).Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A. (2016). Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego. Lublin. Rozprawy Naukowe. Zeszyt 386. ISSN 1899-2374.Search in Google Scholar

Kuboń, M. (2010). Transport i logistyka dostaw biomasy. W: Frączek J. (red). Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR. Kraków. ISBN 978-83-917053-8-4. S. 167-196.Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D., Kuboń, M. (2016). Economic effectiveness of straw pellets production. Agricultural Engineering 4, 147-155.10.1515/agriceng-2016-0072Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D., Kuboń, M., Malaga-Toboła, U. (2017). Logistyka dostaw a koszty produkcji paliw kompaktowych. W: Aktualne problemy logistyki. Tom 1. Dzieniszewski G., Kuboń M. (red). Przemyśl. ISBN 978-83-60184-96-7.Search in Google Scholar

Szul, T. (2013). Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2, 17-19.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo