1. bookTom 38 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Tectonophysics map of discontinuous deformation of Rybnik region

Data publikacji: 15 Jul 2016
Tom & Zeszyt: Tom 38 (2016) - Zeszyt 2 (June 2016)
Zakres stron: 29 - 35
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Abstract

In this paper, a Tectonophysics map of Rybnik region is presented which is based on the method of determining the direction of the trajectory of the principal stresses in the rock mass and axis orientation of these stresses. This method is used in tectonophysics and is based on the character and parameters of faults. The whole map of Rybnik region encompasses an area of active mines: Rydułtowy-Anna, Marcel, Chwałowice, Jankowice as well as closed ones: Rymer and 1 May of Marcel mine. The paper presents only some fragments of the maps made for the four fault systems and a collective map of tectonophysic, i.e., showing chart areas of compaction for all the systems. The tectonophysics map was made to a scale of 1:20 000. Before the proper work which was the reconstruction of the compaction zone, preparatory work was done. This consisted of updates in 2013 of the tectonics of this area. As a result, tectonic maps were obtained where faults were projected on one level to get their proper azimuth and their inclination. So, a map was made which was used to separate four fault systems arising in similar conditions of stress. Next followed the reconstruction of the main stress fields, which was the cause of faults. On the map there are plotted trajectories showing minimum stress (σ3) and areas of compaction. The maps thus constructed will be used for further studies on the stress spreading and the impact of these areas for geomechanical properties.

Keywords

[1] Bromek T., Chudzicka B., Gruszka J., Jureczko J., Kaziuk H., Wawerska B., Szlompek J., Pukocz Ł., Reinterpretacja mapy tektonofizycznej obszaru GZW, Unpublished Statutory work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1988.Search in Google Scholar

[2] Bukowska M. (ed.), Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, GIG, Poland, Katowice, 2009.Search in Google Scholar

[3] Goszcz A., Wpływ naprężeń tektonicznych na niektóre własności skał i warunki górnicze w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, [in:] Z. Nauk. AGH, Geologia, 27. Wyd. AGH, Poland, Cracow, 1980.Search in Google Scholar

[4] Goszcz A., Mapa tektonofizyczna Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu z wyznaczeniem obszarów skłonnych do tąpań, Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Górnośląski-Sosnowiec. Unpublished work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1983.Search in Google Scholar

[5] Goszcz A., Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Poland, Cracow, 1999.Search in Google Scholar

[6] Gzovskiy M.V., Osnovy tektonofiziki, Wyd. Nauk. Moskva, USSR, Moscow, 1975.Search in Google Scholar

[7] Jaroszewski W., Tektonika uskoków i fałdów, Wydawnictwo Geologiczne, Poland, Warsaw, 1974.Search in Google Scholar

[8] Kaziuk H., Wpływ naprężeń tektonicznych na powstawanie struktur tektonicznych GZW, [in:] Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, M. Bukowska (ed.), GIG, Poland, Katowice, 2009.Search in Google Scholar

[9] Kaziuk H., Opracowanie mapy tektonofizycznej dla północnej i zachodniej części GZW, Unpublished Statutory work, Arch. CMI, 2003.Search in Google Scholar

[10] Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Bazy danych. Web page: Infogeoskarb, 2012, from: http://geoportal.pgi.gov.pl/igs.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo