1. bookTom 70 (2022): Zeszyt 2 (May 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Reviews: City and county management in Ireland, 1929–2020

Data publikacji: 30 Apr 2022
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2022) - Zeszyt 2 (May 2022)
Zakres stron: 63 - 67
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo