1. bookTom 1 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

So What Makes a Successful Consulting Project?

Data publikacji: 02 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2018) - Zeszyt 1 (June 2018)
Zakres stron: 1 - 6
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Baaij, M. G (2014) Introduction to Management Consultancy, Sage, p 569 Search in Google Scholar

Czerniawska, F. (2006) Ensuring Sustainable Value from Consultants, Management Consultants Association/PWC10.4468/2007.1.05czerniawska Search in Google Scholar

O’Mahoney, J. and Markham, C (2013) Management Consultancy (second edition), Oxford University Press, p 231 Search in Google Scholar

Reichheld, F. F. (2003) One Number You Need to Grow, Harvard University Review, December 2003 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo