1. bookTom 2 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Successful Consulting in Practise: Why Technical Expertise is Not Enough

Data publikacji: 02 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2019) - Zeszyt 2 (December 2019)
Zakres stron: 43 - 52
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo