1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

How Should We Govern Management Consultancy?

Data publikacji: 26 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 7 - 11
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo