1. bookTom 4 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo