1. bookTom 2022 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0984
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Editors’ Introduction

Data publikacji: 20 Nov 2021
Tom & Zeszyt: Tom 2022 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 1 - 5
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0984
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo