1. bookTom 19 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-7891
Pierwsze wydanie
20 Dec 2021
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Polski
access type Otwarty dostęp

Karol Szymanowski’s Vision of New Polish Music

Data publikacji: 12 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 104 - 117
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-7891
Pierwsze wydanie
20 Dec 2021
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Polski
Abstract

In 19th-century Poland — under Russian, Prussian and Austrian rule at the time – the main goal of music was to promote revival and to stimulate patriotic feelings. Patriotic Polishness drawing on the country’s glorious past was to be the essence of music; modernity of the composer’s language was of secondary importance. Karol Szymanowski unceremoniously criticised this patriotic music as turned towards the provincial Polish tradition. According to Szymanowski, the criterion of Polish and at the same time “civilised musical art” was met only by Chopin. With the regaining of independence Polish art should free itself from patriotic didacticism and pay attention to aesthetic qualities, which was to eliminate the discrepancy between Polishness and Europeanness, between what was national and what was international, universal and European.

The figure of Karol Szymanowski links our musical present, symbolised by the Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, with the first years of independent Poland, for Warsaw Autumn realized Karol Szymanowski’s vision of modern Polish music. In this vision Polish music was a rightful element of European culture.

Keywords

Jan Lechoń, Narodziny mitu, „Gazeta Polska” 1936 nr 1655. Search in Google Scholar

Zofia Lissa, Problemy polskiego stylu narodowego w twórczości Chopina, „Rocznik Chopinowski” 1956. Search in Google Scholar

Stefania Łobaczewska, Czy istnieje styl narodowy w muzyce?, „Pion” 1936 nr 23. Search in Google Scholar

Barbara Milewski, Chopin and folk music?, w: Chopin and his Work in the Context of Culture, red. Irena Poniatowska, vol. 1, Kraków 2003. Search in Google Scholar

Stanisław Niewiadomski, Karol Szymanowski „wspaniale osamotniony”, „Rzeczpospolita” 1922 nr 330 (3 XII). Search in Google Scholar

Zygmunt Noskowski, Step: poemat symfoniczny op. 66, red. Jan Krenz, Kraków 1982 (seria Musica Viva: antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej. Muzyka orkiestrowa). Search in Google Scholar

Bohdan Pilarski, Wstęp do książki programowej Vi Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Warszawa 1962. Search in Google Scholar

Józef Reiss, Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Wyd. 2 przejrz. i uzup., Kraków 1958. Search in Google Scholar

Karol Szymanowski, Korespondencja, Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora. Zebrała i opracowała Teresa Chylińska, t. 1, Kraków 1982. Search in Google Scholar

Karol Szymanowski, Uwagi w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce, w: idem, Pisma muzyczne. Zebrał i opracował Kornel Michałowski, Kraków 1984. Search in Google Scholar

Karol Szymanowski, Muzyka Podhala, w: idem, Pisma muzyczne. Zebrał i opracował Kornel Michałowski, Kraków 1984. Search in Google Scholar

Karol Szymanowski, Fryderyka Chopina mit o duszy polskiej, w: idem, Pisma muzyczne. Zebrał i opracował Kornel Michałowski, Kraków 1984. Search in Google Scholar

Karol Szymanowski, Fryderyk Chopin a polska muzyka współczesna, w: idem, Pisma muzyczne. Zebrał i opracował Kornel Michałowski, Kraków 1984. Search in Google Scholar

“Warsaw Autumn” as a Realisation of Karol Szymanowski’s Vision of Modern Polish Music, red. Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Anna Grzywacz, Warszawa 2007. Search in Google Scholar

Helena Windakiewiczowa, Wzory ludowej muzyki polskiej w mazurkach Fryderyka Chopina. Studium muzykologiczne, Rozprawy Wydziału Filologicznego PaU w Krakowie, Seria iii, vol. 16, Kraków 1926. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo