1. bookAHEAD OF PRINT
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6059
ISSN
0860-150X
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Retraction note

Data publikacji: 03 Apr 2021
Tom & Zeszyt: AHEAD OF PRINT
Zakres stron: -
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6059
ISSN
0860-150X
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo