1. bookTom 19 (2021): Zeszyt 1 (November 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2335-2027
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Linguistic Identity: Between Multilingualism and Language Hegemony

Data publikacji: 15 Nov 2021
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2021) - Zeszyt 1 (November 2021)
Zakres stron: 19 - 38
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2335-2027
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Būga, K. (1924). Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje: su dviem žemėlapiais. Kaunas. Search in Google Scholar

Butkus, A. (2011). Baltų tautinio sąmonėjimo skirtumai ir jų įtaka dabarties politikai. Lituanistica, 57(1), 83.10.6001/lituanistica.v57i1.2127 Search in Google Scholar

Crystal, D. (2005). Kalbos mirtis. Tyto alba. Search in Google Scholar

Eco, U. (2001). Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje. Baltos lankos. Search in Google Scholar

Fischer, B. & Jensen, M. N. (Eds.) (2012). Translation and the reconfiguration of power relations: Revisiting role and context of translation and interpreting. LIT Verlag, Münster. Search in Google Scholar

Gudavičius, E. (1999). Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Search in Google Scholar

Korsakas, K. (1957) (Ed.). Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feodalizmo epocha. Valstybinė grožinės literatūros leidykla. Search in Google Scholar

Kuolys, D. (2000). Visuomenės raidos projekcijos XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos raštijoje. Senoji Lietuvos literatūra, 5. Pradai. Search in Google Scholar

Lukšienė, M. (1970). Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje. Šviesa. Search in Google Scholar

Merkys, V. (2002). Rusų kalba Vilniaus vyskupijos bažnyčiose 1866–1883 m. Lituanistica, 3(51). Search in Google Scholar

Narbutas, S. (2006). Latinitas LDK raštijos raidoje. Senoji Lietuvos literatūra, 21. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Search in Google Scholar

Pašuta, V., & Štal, I. (1966) (Eds.). Gedimino laiškai. Mintis. Search in Google Scholar

Piller, I. (2012). Multilingual Europe. Language on the Move. https://www.languageonthemove.com/multilingual-europe/ Search in Google Scholar

Sabaliauskas, A. (1979). Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija iki 1940 m. Mokslas. Search in Google Scholar

Seneka, L. A. (2016). Laiškai Lucilijui. Sofoklis. Search in Google Scholar

The Bible (2015). Lietuvos Biblijos draugija. Search in Google Scholar

Verificatia niewinności y omylnych po wszytkiey Litwie y Białey Ruśi rozśianych żywot y uczćiwe cnego narodu ruskiego o vpad przyprawić żrzodzonych nowin pod młościwą pańską y oycowska nawyższey y pierwszey po Panu Bogu narodu tego zacne[g]o zwierzchnośći y brzegu wszelkiey sprawiedliwośći obrone poddane chrześćianskie vprzątnienie [post 16 VI 1621] [Bractwo Św. Ducha]. Search in Google Scholar

Zinkevičius, Z. (1984–1994). Lietuvių kalbos istorija 1–6. Mokslas. Search in Google Scholar

Статут Вялікага княства Літоўскага (1588). Тэксты. Даведнік. Каментарыі, 1989. „Беларуская савецкая энцыклапедыя“ імя Петруся Броўкі. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo