Zeszyty

Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-1187
Pierwsze wydanie
30 Sep 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 1 (2016): Zeszyt 1 (September 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-1187
Pierwsze wydanie
30 Sep 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo