Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-1187
Pierwsze wydanie
30 Sep 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 4 (2019): Zeszyt 1 (December 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-1187
Pierwsze wydanie
30 Sep 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Editorial

Towards a History of Files

Relektüre

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo