Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-5259
Pierwsze wydanie
06 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 24 (2021): Zeszyt s1 (May 2021)
Special Zeszyt

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-5259
Pierwsze wydanie
06 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo