Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2729-7640
Pierwsze wydanie
15 Nov 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 27 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2729-7640
Pierwsze wydanie
15 Nov 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo