Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
ISSN
1642-3402
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 13 (2013): Zeszyt 3 (July 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
ISSN
1642-3402
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo